Projecten

 • Lommerrijk te Waalwijk

  Lommerrijk te Waalwijk

  Lommerrijk vormt een onderdeel van het grotere plan Landgoed Driessen in Waalwijk Voor BPD realiseerden wij en plan met 31 woningen variërend van starterswoningen via middelduur en seniorenwoningen tot duurdere...

  Read more

 • 32 appartementen Pastorietuin te Berlicum

  32 appartementen Pastorietuin te Berlicum

  In opdracht van Brabant Wonen is in de "achtertuin" van de pastorie een appartementenblok ontworpen. Kern van de opgave was om de plek voor de appartementen zodanig mee te ontwerpen...

  Read more

 • Uitbreiding RSZK Merefelt

  Uitbreiding RSZK Merefelt

  In  Veldhoven is een groot woonzorgcentrum van RSZK gelegen aan de Parklaan. De stijgende vraag naar wooneenheden voor PG bewoners maakt een uitbreiding noodzakelijk. Grenzend aan de al aanwezige psychogeriatrische...

  Read more

 • Kind Centrum Meijel

  Kind Centrum Meijel

  Op een ruime locatie in het centrum van Meijel is de oude basisschool Den Doelhof gelegen. Op basis van een studie gemaakt door KdV architectuur is een afweging gemaakt tussen...

  Read more

 • Kinderopvang Heikampen KSE Nuenen

  Kinderopvang Heikampen KSE Nuenen

  Kids Society Erica heeft diverse locaties in Nuenen en Eindhoven. Deze zijn gehuisvest in kwalitatief hoogwaardige huisvesting. Relatief nieuw of recent gerenoveerd. Met uitzondering van de locatie aan de Heikampen....

  Read more

 • 32 woningen Dorpshart Knegsel

  32 woningen Dorpshart Knegsel

  Het project betreft de nieuwbouw ontwikkeling in het hart van Knegsel. Op de voormalige locatie van de tennisbanen worden 32 grondgebonden woningen gerealiseerd binnen het bouwen op maat concept van...

  Read more

 • Transformatie kantoorgebouw tot SUMMA college Eindhoven

  Transformatie kantoorgebouw tot SUMMA college Eindhoven

  Aan de Blecourtstraat te Eindhoven stond al geruime tijd een kantoorgebouw leeg. SUMMA was op korte termijn op zoek naar huisvesting voor het STER college, school 23 en educatie (volwassenenonderwijs)....

  Read more

 • Kwaliteitsimpuls basisschool St. Jozef Geldrop

  Kwaliteitsimpuls basisschool St. Jozef Geldrop

  De basisschool in Zesgehuchten te Geldrop dateert uit de jaren 80. Het gebouw is diverse malen uitgebreid en aangepast, maar voldoet desondanks niet meer aan de eisen en wensen volgend...

  Read more

 • 4 twee-onder-één kap woningen Waterrijk

  4 twee-onder-één kap woningen Waterrijk

  In opdracht van vier buitenlandse gezinnen zijn 2 blokken  woningen ontworpen. In de Eindhovense uitbreidingswijk Meerhoven, Waterrijk, worden de blokken naast elkaar gesitueerd. De woningen hebben de voordeur aan de...

  Read more

 • 10 CPO woningen Mansus Amfora

  10 CPO woningen Mansus Amfora

  Aan de Mansus en Amfora in de wijk Zilverackers te Veldhoven zijn 10 woningen ontworpen. In opdracht van kopersvereniging Mansus-Amfora is in een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap een variatie aan woningen...

  Read more

 • Woonhuis Schuttersbosch

  Woonhuis Schuttersbosch

  De wijk Schuttersbosch is van oudsher een zeer groene wijk met houten woningen. De oorspronkelijke woningen uit de jaren 50 worden gefaseerd vervangen door nieuwbouw. De bossfeer van de wijk...

  Read more

 • Boeijend Huys Berkel Enschot

  Boeijend Huys Berkel Enschot

  Aan de Bosscheweg 33 te Berkel-Enschot staat een monumentale villa stammend uit halverwege vorige eeuw. De villa is gesitueerd op een ruime groene kavel. Het karakteristieke pand manifesteert zich als...

  Read more

 • Woonhuis Veldhoven Noord

  Woonhuis Veldhoven Noord

  Op een kavel aan het noordelijke randje van Veldhoven is een levensloopbestendige vrijstaande woning ontworpen. Een woning met een volledig woonprogramma op de begane grond. Toekomst gericht ontworpen, zowel voor...

  Read more

 • MFA Dongen de Cammeleur

  MFA Dongen de Cammeleur

  De opgave behelst de realisatie van een nieuwe “huiskamer voor Dongen”. Een gebouw waar cultuur, ontmoeten en presenteren centraal staan. Een centrum  als dit kan alleen worden gerealiseerd als er...

  Read more

 • Europastraat Deurne

  Europastraat Deurne

  Het stedenbouwkundig plan bestaat uit een viertal bouwblokken die zich uitstrekken over de langgerekte locatie aan de Europastraat te Deurne. Een afwisseling van laagbouw en hogere appartementengebouwen. De twee appartementengebouwen...

  Read more

 • MFC Well

  MFC Well

  Nieuwbouw van een multifunctioneel centrum en renovatie van een basisschool in Well. In het nieuwe MFC worden een grote zaal met podium en voorbereidingsruimte, foyer met horecafaciliteiten, bibliotheek, vergaderruimte, jeugdruimte,...

  Read more

 • Loftappartementen Barrierweg Eindhoven

  Loftappartementen Barrierweg Eindhoven

  In een voormalige sportschool is gezocht naar mogelijke invullingen voor bewoning. Het bestaande gebouw is een samenvoeging van een voormalig woonhuis , gymzalen en nevenruimten. In het voormalig woonhuis met...

  Read more

 • KC Cromvoirt

  KC Cromvoirt

  De opgave: realisatie van een KindCentrum op de locatie van de huidige basisschool en renoveren van de buitenschil en installatie van de gymzaal op de aangrenzende locatie. Het kindcentrum zal gaan bestaan...

  Read more

 • St Bernardus Bergeijk

  St Bernardus Bergeijk

  In de kleine kern Loo in de gemeente Bergeijk is basisschool St. Bernardus gelegen. De school is gehuisvest in een oud, gedateerd gebouw gelegen aan de doorgaande weg. In opdracht van...

  Read more

 • IKC Rijsbergen

  IKC Rijsbergen

  Het kindcentrum wordt gerealiseerd op de locatie van de voormalige dorpsschool. Deze ligt ingeklemd tussen de doorgaande Sint Bavostraat en de Kerkakkerstraat. De school vormt samen met de kerk, het...

  Read more

 • Elcomapark grondgebonden woningen Valkenswaard

  Elcomapark grondgebonden woningen Valkenswaard

  Het oorspronkelijk plan van appartementen en grondgebonden woningen is op het laatste onderdeel aangepast. Een verdichting van 17 naar 21 woningen met een kleiner woonprogramma was het uitgangspunt. De architectuur...

  Read more

 • EATC gebouw Eindhoven

  EATC gebouw Eindhoven

  In een tijd van globalisering maar ook een toenemende onzekerheden in de maatschappij wordt het initiatief genomen voor de bouw van de permanente huisvesting voor het ”European Air Transport Comand”....

  Read more

 • Eikendonk Waalwijk

  Eikendonk Waalwijk

  Het Somatiekgebouw wordt gerealiseerd op de locatie Eikendonk in Waalwijk. Gelegen aan een nieuw aan te leggen parkeerplaats tegenover een eveneens nieuw te realiseren woongebouw door Casade. Dit project vormt...

  Read more

 • Appartementen HIVA terrein Son&Breugel

  Appartementen HIVA terrein Son&Breugel

  Aan het kanaal in Son en Breugel nabij de brug worden twee appartementencomplexen gerealiseerd. Deze vormen het sluitstuk van de reeks eerder gebouwde appartementengebouwen op het voormalige HIVA terrein. Het blok...

  Read more

 • De Heeswijk Montfoort

  De Heeswijk Montfoort

  Het schoolbestuur van KBS de Heeswijk heeft gekozen voor een opdracht aan een ervaren concept bouwer in onderwijshuisvesting. De Meeuw heeft de expertise van KdV architectuur ingezet om een antwoord...

  Read more

 • Meidoorn Kerkdriel

  Meidoorn Kerkdriel

  Op een prominente locatie aan de invalsweg van Kerkdriel, de Kerkstraat,  is de nieuwbouw van OBS de Meidoorn gerealiseerd. Op basis van de locatiestudie is de huidige positie van de nieuwbouw bepaald....

  Read more

 • Bosstraat Valkenswaard

  Bosstraat Valkenswaard

  De voormalige bebouwing van de locatie omvat een 60-tal gestapelde duplexwoningen. Woningbelang verwachtte dat de verhuurbaarheid in de toekomst veel minder het geval zal zijn. Om het risico van verpaupering te...

  Read more

 • Studentenhuisvesting Geldropseweg Eindhoven

  Studentenhuisvesting Geldropseweg Eindhoven

  De Geldropseweg is een oude radiaal vanuit het centrum van Eindhoven naar Geldrop. In het centrum kent de weg een variatie aan bebouwing, historisch en nieuw. Op een vrijgekomen locatie...

  Read more

 • Zorgboerderij Budel

  Zorgboerderij Budel

  Voor stichting Valkenhof is door KdV architectuur een onderzoek verricht naar de mogelijkheden van realisatie van een zorgboerderij-complex in de gemeente Budel.Het gewenste programma voor dit complex omvat een aantal...

  Read more

 • Masterplan Sceincepark Veldhoven

  Masterplan Sceincepark Veldhoven

  Revitalisering van bedrijventerreinen is een opgave die op zeer veel plaatsen aan de orde is. Het Sceincepark Veldhoven is een enigszins gedateerd bedrijventerrein. Leefbaarheid van de openbare ruimte en de...

  Read more