Terugbrengen

Projecten Duplexwoningen Pastoor Smoldersstraat Vlijmen

Dit project hangt samen met de grootschalige renovatie van het woningbezit van Woonveste in de wijk Vliedberg in Vlijmen. Zo’n 100 grondgebonden (gezins-) woningen worden daarbij aangepakt. Naast deze gezingswoningen is er grote behoefte aan woningen voor andere doelgroepen zoals senioren en starters om de doorstroming in de wijk te faciliteren. Ook is duidelijk geworden dat een belangrijk deel van de oudere bewoners graag in de wijk zou willen blijven wonen. Binnen het plangebied is gezocht naar geschikte locaties om tegemoet te komen aan deze wens. Daarbij is uiteindelijk gekozen om dit te realiseren aan de zuidzijde van het plan bij de speeltuin en voormalige locatie van de school.

De mogelijkheid om woningen in nieuwe typen toe te voegen aan het plan heeft geleid tot een plan voor 3 bouwblokken met woningen voor senioren en jongeren. Op de begane grond zijn seniorenwoningen ontworpen, de voordeur aan de straat met een eigen tuin aan de achterzijde. Deze woningen hebben twee slaapkamers, passend binnen het beleid van de opdrachtgever, Woonveste. Op de verdieping zijn kleinere woningen gerealiseerd met op de koppen van de bouwblokken maisonnettes. De woningen op de verdieping worden ontsloten door een brede galerij aan de achterzijde. Aan de voorzijde een ruim dakterras met zicht op het groengebied.

Contact