Terugbrengen

Projecten Appartementen Boslaan Son en Breugel

Momenteel staat op de locatie een solitair woonhuis met bijgebouwen. Zowel de huidige woning als het perceel waarop zij staat zijn riant bemeten. CRA vastgoed wil graag komen tot een herontwikkeling van dit terrein. Naar aanleiding van onze locatie studies heeft de gemeente Son en Breugel een alternatieve stedenbouwkundige verkenning uitgevoerd waaruit blijkt dat er ruimte is voor een tweetal volumes met ieder 6 gestapelde woningen en minimaal een vrijstaande villa.

Onze visie voor deze locatie is in belangrijke mate geïnspireerd op de in de omgeving aanwezige ruimtelijke, landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten. Landschapselementen als de beboste zandduinen worden een wezenlijk onderdeel in ons plan. De aanwezige groenstructuur van bos, gazon en hagen worden integraal ingepast in onze visie en de actuele architectonische typologie vormt de inspiratie voor een nieuwe ambitie voor deze locatie. Binnen de locatie worden glooiingen in het terrein ingezet als bedding voor de bouwvolumes en het parkeren. Het profiel van het terrein vormt de ruimte voor een  aan het oog onttrokken, half verdiepte parkeerplaats met een directe verbinding naar de appartementen. Volumes worden terrasvormig opgebouwd uit zwevende schijven, plaatselijk ingevuld met glas, lamellen en natuurlijke gevelmaterialen zoals baksteen metselwerk of beton. Licht glooiend loopt het terrein af in de richting van de brink om plaats te maken voor een parkachtige gemeenschappelijke tuin op het zuiden.

De kwaliteit van de parktuin wordt bepaald door de plaatsing van twee gefragmenteerde bouwvolumes in de groene ruimte. Parkeren wordt half verdiept opgelost. De beide villa’s worden net niet parallel aan elkaar en min of meer loodrecht op de Boslaan in het terrein gepositioneerd. Gezien vanuit de Larikslaan vormen zij een coulissen-achtige opzet met zichtlijnen van noord naar zuid. Door draaiing van woningen worden sneden in het bouwvolume gecreëerd die zichtlijnen loodrecht op de Larikslaan vormen. Op die manier wordt het perceel in alle richtingen doorsneden. Variatie in het aantal woningen per volume ontstaat een gedifferentieerd beeld van de bebouwing in het park. Het geheel toont als een tweetal ruime villa’s en sluit qua schaal en maat aan op de omliggende bebouwing.

Contact