Terugbrengen

Projecten Appartementen Ruysdaelstraat Son en Breugel

Op de locatie van de voormalige basisschool de Vijverberg hebben wij in opdracht van woonstichting ‘Thuis een locatie studie verricht. De locatie kenmerkt zich door veel groen in de vorm van voornamelijk naaldbomen. Een deel van de locatie, de heuvelachtige strook aan de Europalaan, is onderdeel van de ecologische hoofdstructuur van de gemeente. De gemeente heeft voor de locatie randvoorwaarden en uitganspunten opgesteld. Het programma behelst reguliere appartementen voor elke doelgroep (van jong tot oud) en een specifiek deel voor jongeren van de Stichting Doorpakken. Binnen de geschetste kaders heeft KdV architectuur diverse massastudies gemaakt.

Na sloop van de school en verwijderen van de verharding van de voormalige speelplaats ontstaat er een open plek in het bos. Deze natuurlijke begrenzing heeft onder meer geleid tot de bouwvorm: een L-vormige bouwmassa variërend van 3 tot 4 bouwlagen. Richting de vijver, de Rembrandtstraat, krijgt het gebouw de grootste hoogte. Het gebouw is alzijdig vormgegeven, geen galerijen maar corridor ontsluitingen voor het gehele gebouw. Programmatisch is er onderscheid in het deel voor de jongeren van Doorpakken en het overige gebouw. De jongeren kennen een zorgbehoefte: begeleid wonen. Dit deel van het gebouw bestaat uit studio’s met gemeenschappelijke huiskamers en ruimte voor begeleiding. Gezamenlijk , maar toch apart, onder één dak met de regulieren appartementen. Een aantal voorzieningen worden gedeeld, en het gebouwontwerp stimuleert ontmoeten en samenleven.

De uitstraling van het gebouw is licht, groen en open. Er ontstaat een interactie tussen het aanwezige groen en het groen op en aan het gebouw. Door de alzijdigheid ontstaat er een levendige gevel. De afstemming met het al grotendeels aanwezige groen maakt het geheel tot een harmonieuze invulling.

Contact