Terugbrengen

Projecten Zonderwijk Veldhoven

Renovatie van 132 woningen in de wijk Zonderwijk te Veldhoven. De wijk werd op een aantal aspecten negatief beoordeeld, maar er zijn tevens positieve elementen onderkend. De vraagstelling en opgave is gericht om ingrepen in de wijk te verrichten die de wijk weer een kwaliteitsimpuls geven waarmee er weer minimaal 25 jaar goede en leefbare woningen en woonomgeving ontstaan. De aanpak valt in grote lijnen op te delen in groot onderhoud en woningverbetering. In het groot onderhoudsplan is de basis gelegd voor het versterken en opwaarden van de aanwezige kwaliteit. Op stedenbouwkundig niveau wordt de kracht van de wijk gehandhaafd en versterkt en op woningniveau wordt door het toelaten van variatie de monotonie en saaiheid doorbroken. Verbijzonderingen door erkers, badkamer-rugzakken en variatie in voordeuren geven de woningen individuele accenten binnen het samenhangende geheel. Het plan is genomineerd voor de VKG Renovatieprij 2011

Contact