Terugbrengen

Projecten Von Suppéstraat Drunen

Op een voormalige locatie van een basisschool en gymzaal is binnen de kern Drunen ruimte ontstaan voor woningbouw. Er zijn door KdV architectuur enkele stedenbouwkundige verkenningen gemaakt. Appartementen, grondgebonden seniorenwoningen, patiowoningen en grondgebonden gezinswoningen waren de bouwstenen. In het oude schoolgebouw zijn er diverse bijeenkomsten met de buurt belegd. Mede door dit overleg met de buurt is er uiteindelijk een keuze gemaakt voor een invulling met grondgebonden senioren woningen gecombineerd met grondgebonden gezinswoningen.

Contact