Terugbrengen

Projecten Van Randerodestraat Boxtel

Als laatste project van een herstructurering van de wijk Selissen te Boxtel is de omgeving ’t Schild van Randerodestraat opgepakt. Een complex van jaren 60-duplexwoningen is deels gesloopt en deels gerenoveerd. Voor deze omgeving heeft KdV architectuur een stedenbouwkundige analyse uitgevoerd en door middel van een aantal massa verkavelingsstudies een voorstel gemaakt voor herontwikkeling. Als gevolg van de voorgestelde interventies, gedeeltelijke sloop, het draaien van de oriëntatie van woningen, vervangen van duplex- voor grondgebonden woningen, de ontwikkeling van speciale patio hoekwoningen, en de realisatie van een tweetal stedenbouwkundige doorbraken ontstaat een gedifferentieerd en duurzaam woonmilieu. Stedenbouwkundige mankementen als sociaal onveilige bergingszones, beperkte toegankelijkheid van openbaar groen en schaalfouten van het complex ten opzichte van haar omgeving worden gerepareerd. De woning typologieën zijn aangepast aan huidige woonwensen en levensloopbestendig gemaakt.

Contact