Terugbrengen

Projecten Van Randerodesteraat Boxtel

Als laatste project van een herstructurering van de wijk Selissen te Boxtel is de omgeving ’t Schild van Randerodestraat opgepakt. Een complex van jaren 60-duplexwoningen is deels gesloopt en deels gerenoveerd. Voor deze omgeving heeft KdV architectuur een stedenbouwkundige analyse uitgevoerd en door middel van een aantal massa verkavelingsstudies een voorstel gemaakt voor herontwikkeling. De woning typologieën zijn aangepast aan huidige woonwensen en levensloopbestendig gemaakt. Het project bestaat deels uit een grondige renovatie en transformatie en deels uit vervangende nieuwbouw.

Het appartementencomplex is grondig gerenoveerd en aangepast. Door de volledige metamorfose van het complex met inpassing van een centraal gelegen blok met lift is hier een zeer compleet project gerealiseerd dat in haar uitstraling en uitrusting nagenoeg voldoet aan alle nieuwbouweisen en de norm stelt voor de aansluitend te realiseren vervangende nieuwbouwwoningen in het plan. Realisatie van levensloop bestendige woningen met een hoog ambitieniveau op het gebied van duurzaamheid en verbetering van het energielabel  tot niveau B en een GPR van gemiddeld 7,5 met een minimum van 7.0. Middels deze renovatie wordt een verlengde exploitatieduur van 40 jaar nagestreefd.

Contact