Terugbrengen

Projecten Uitbreiding RSZK Merefelt

In  Veldhoven is een groot woonzorgcentrum van RSZK gelegen aan de Parklaan. De stijgende vraag naar wooneenheden voor PG bewoners maakt een uitbreiding noodzakelijk. Grenzend aan de al aanwezige psychogeriatrische afdeling worden twee groepen voor elk 12 bewoners toegevoegd.

Op de beperkte locatie wordt de uitbreiding zorgvuldig ingepast en wordt aansluiting gezocht bij de aanwezige woongroepen. Sins 2017 draagt RSZK een aangescherpte nieuwe visie uit: “thuis kan overal”.  Dit betekent dat de wooneenheden meer mogelijkheden moeten bieden voor eigen inrichting en aankleding.

In het ontwerpproces zijn het team en de stake-holders vanaf het begin nadrukkelijk betrokken bij de planvorming. Deze werkwijze is voor het eerst binnen RSZK toegepast. De betrokkenheid en het draagvlak voor de plannen is hierdoor enorm verbeterd en heeft ook tot andere inzichten en ontwerpoplossingen geleid. Ook met het oog op de kritische inpassing van de uitbreiding binnen de bestaande situatie is het van groot belang om alle betrokkenen te betrekken bij de keuzes die gemaakt zijn. De uitbreiding krijgt zo een vanzelfsprekende en breed gedragen kwaliteit.

Contact