Terugbrengen

Projecten Transformatie kantoorgebouw tot SUMMA college Eindhoven

Aan de Blecourtstraat te Eindhoven stond al geruime tijd een kantoorgebouw leeg. SUMMA was op korte termijn op zoek naar huisvesting voor het STER college, school 23 en educatie (volwassenenonderwijs). In eerste instantie heeft KdV architectuur op basis van haalbaarheidsstudies onderzocht of de genoemde opleiding ondergebracht zouden kunnen worden in het kantoorgebouw.

Op basis van de studies is plan verder uitgewerkt. Kenmerkend voor het proces was met name de tijdsdruk. Binnen driekwart jaar is het hele proces van haalbaarheidsstudie, programmatische wijzigingen en afstemming, overleg gebruikers, bouwvoorbereiding én uitvoering doorlopen.

 

Contact