Terugbrengen

Projecten Studentenhuisvesting Geldropseweg Eindhoven

De Geldropseweg is een oude radiaal vanuit het centrum van Eindhoven naar Geldrop. In het centrum kent de weg een variatie aan bebouwing, historisch en nieuw. Op een vrijgekomen locatie is huisvesting voor studenten ontworpen. Binnen de stedenbouwkundige visie heeft KdV architectuur een zorgvuldige inpassing gemaakt. het gebouw begeleidt een nieuwe voetgangersroute en vormt een hof haaks op de Geldropseweg. De toegang tot het complex is gelegen aan de Geldropseweg, het hof en het achterliggende terrein kent een semi-openbaar karakter. Het deels opgetilde, krachtige gebouw kent door de de plasticiteit een aanpassing aan het schaalniveau van de bestaande structuur. Stoere baksteenarchitectuur met zorgvuldige detaillering zijn kenmerken voor de inpassing.

Contact