Terugbrengen

Projecten SSO Zuiderbos

Zuiderbos is momenteel gevestigd aan de Carillonlaan op park Voorburg van Reinier van Arkel te Vught. De school heeft als speciaal onderwijs locatie voor SO en VSO een regionale functie. Het bestaande schoolgebouw dateert uit 1989 en is in 2003 en 2008 uitgebreid. In de afgelopen periode is het aantal leerlingen op de school flink gegroeid, van 140 naar 355. Vervangende nieuwbouw is noodzakelijk om te beantwoorden aan de groeiende vraag. Vanuit organisatorische en financiële overweging is ervoor gekozen om achter de bestaande bebouwing de nieuwbouw te realiseren. De bestaande gymzaal dient te worden opgenomen in de nieuwbouw. Na gereedkomen van de nieuwbouw zal de bestaande bouw, met uitzondering van het meest recente bouwdeel, worden gesloopt.

Het programma en de beschikbare ruimte op de locatie hebben geleid tot een min of meer rechthoekig volume in twee bouwlagen met de lange gevels evenwijdig aan de Carillonlaan, aan de noordzijde aanhakend aan de bestaande gymzaal, aan de zuidzijde gericht naar de Parklaan.

In het verlengde van de formele toegang as ligt de hoofdentree, met daarachter een transparante doorkijk over twee bouwlagen, van west naar oost, door het gebouw. Haaks op deze as ligt de “ruggengraat” van het gebouw. Evenwijdig aan de lange gevels. Het is de verbinding tussen de diverse afdelingen van de school: speciaal basisonderwijs (SO), voorgezet onderwijs (VSO) met praktijk, VMBO en HAVO. Op de uiteinden van deze ruggengraat zijn tevens entrees gelegen. Ook de stijgpunten liggen aan deze logistieke as. Evenwijdig aan de ruggengraat ligt een centrumgebied dat het gemeenschappelijke leerlingenrestaurant en aula, de multifunctionele aula’s van Praktijk en Basisonderwijs en de patio’s verbindt. Deze zone kenmerkt zicht door dubbele verdiepingshoogte, licht door de patio’s en sheddaken en vormt het hart van de school.

Rondom het hart liggen de onderwijsruimtes in de vorm van groepsruimten en de ruimtes voor de ondersteunende ruimtes en het team. De hoofdentree geeft direct toegang tot het centrumgebied waaraan de speciale praktijkruimtes van de school zijn gelegen. Het verzorgingslokaal, het techniek- en handvaardigheidslokaal en de ruimte voor het personeel maken dat de ruimtes die afdeling overstijgend zijn, centraal liggen op de begane grond. Een tribunetrap gelegen aan de centrale aula en het tegenoverliggende podium maken het hart compleet en verbindt nadrukkelijk de begane grond met de verdieping.

Contact