Terugbrengen

Projecten Spil de Bennekel Eindhoven

Spilcentrum de Bennekel is gelegen in de Eindhovense wijk ‘de Bennekel’. Het bestaande schoolgebouw dat dateert uit het begin van de vorige eeuw werd verbouwd en uitgebreid, en biedt nu plaats aan een basisschool met zeventien klassen, kinderdagverblijf Korein, speelzaal Peuterplaza en onderzoeksruimten voor de GGD en schoolarts, buitenschoolse- en naschoolse opvang, ruimten voor naschoolse activiteiten en een jeugdruimte met sport en spel uitleen voor het aangrenzende park. De oudbouw en nieuwbouw worden aan de oostzijde op de eerste verdieping met elkaar verbonden door een overdekte, glazen loopbrug. Een tweede corridor verbindt op de begane grond de twee bouwdelen met elkaar. De ruimte tussen deze verbindingen is ingericht als schoolplein. In een multifunctionele zone staan vijf fel gekleurde huisjes, waarin verschillende functies zijn ondergebracht.

Binnen het architectonisch ontwerp van dit plan zijn een aantal onderdelen niet bouwkundig uitgewerkt, maar juist uitgevoerd als interieurarchitectuur / meubelwerk. Cruciaal onderdeel van het plan wordt gevormd door een centrale as die loopt vanuit de hoofdentree van het gebouw tot in het aangrenzende park met speelvoorzieningen. Diverse kleurige, kleine gebouwtjes in de vorm van archetype huisjes staan in een lijn. De keuken van de aula is ondergebracht in één van deze huisjes. Door het toegevoegde luik met uitgiftebalie heeft het iets weg van een vrolijk marktkraam dat is geland in het gebouw. Door toepassing van in kleur gebeitst hout voor de buitenbekleding wordt een natuurlijke maar vrolijke uitstraling bereikt. Ook de toiletgroepen en garderobe nissen zijn uitgevoerd in deze vormtaal en materiaaltoepassing.

Contact