Terugbrengen

Projecten Spil de Bennekel Eindhoven

Spilcentrum de Bennekel is gelegen in de Eindhovense wijk ‘de Bennekel’. Het bestaande schoolgebouw dat dateert uit het begin van de vorige eeuw werd verbouwd en uitgebreid, en biedt nu plaats aan een basisschool met zeventien klassen, kinderdagverblijf Korein, speelzaal Peuterplaza en onderzoeksruimten voor de GGD en schoolarts, buitenschoolse- en naschoolse opvang, ruimten voor naschoolse activiteiten en een jeugdruimte met sport en spel uitleen voor het aangrenzende park. De oudbouw en nieuwbouw worden aan de oostzijde op de eerste verdieping met elkaar verbonden door een overdekte, glazen loopbrug. Een tweede corridor verbindt op de begane grond de twee bouwdelen met elkaar. De ruimte tussen deze verbindingen is ingericht als schoolplein. In een multifunctionele zone staan vijf fel gekleurde huisjes, waarin verschillende functies zijn ondergebracht. KdV Architectuur ontwierp zowel het gebouw als het interieur en was ook bij de inrichting betrokken: meubels als garderobekasten zijn geïntegreerd, materialisatie en kleurgebruik zijn eenduidig waardoor het onderscheid tussen oudbouw en nieuwbouw zo veel mogelijk wordt opgeheven.

Contact