Terugbrengen

Projecten Seniorenwoningen Drunen en Vlijmen

Verdeeld over twee locaties in Vlijmen en Drunen hebben wij een plan ontwikkeld voor 35 senioren patiowoningen. Opdrachtgever daarvoor is woningstichting Woonveste uit Drunen. Voor de locatie Von Suppestraat tekenden wij tevens voor het stedenbouwkundige plan na sloop van school en gymzaal op deze plek.

Contact