Terugbrengen

Projecten Santheuvel Mierlo

Op een inbreidingslocatie aan de rand van Mierlo worden 13 senioren koopwoningen gerealiseerd. De woningen kennen een volledig woonprogramma op de begane grond met een vrij indeelbare verdieping. In het hart van de diepe woningen zorgt een vide voor daglichttoetreding vanaf de verdieping. De woningen kennen allen een gedraaide plattegrond waardoor er door de schakeling cirkelsegmenten ontstaan. Hiermee ontstaat er een krachtig gebaar zodat het totale bouwblok een sterke eigenheid krijgen ten opzichte van de omgeving. Variatie ontstaat door de situering van de verdieping ten opzichte van de begane grond. Zo heeft elke woning een dakterras aan de voor- of de achtergevel. Centraal in deze halve cirkel van de bouwmassa ligt een plantsoen met zitbankjes. Zo is getracht een sociale samenhang tussen de bewoners te activeren.

Contact