Terugbrengen

Projecten S.T.AP. aan de Dijk Eersel

In het centrum van Eersel was op een vrijgekomen locatie een herontwikkeling mogelijk. Een initiatief van ouders van autistische jongeren wordt door de woningstichting de Zaligheden ingevuld in de vorm van 13 zelfstandige wooneenheden. In het te handhaven monument aan de Dijk is een gemeenschappelijke ruimte gecreëerd, gecombineerd met een tweetal woningen. Een naastliggend pand is gesloopt en in vergelijkbare massavorm teruggebouwd in de vorm van een klein appartementengebouw. Een achterliggend hof met grondgebonden woningen complementeert het plan.

Contact