Terugbrengen

Projecten MFA Lieshout

Op basis van het vervaardigde stedenbouwkundig vooronderzoek is invulling gegeven aan de opgave om naast het bestaande dorpshuis een multifunctionele accommodatie te ontwerpen. Een combinatie van nieuwbouw van een brede school met uitbreiding van het bestaande dorpshuis leidt tot een multifunctioneel gebouw waarin vele voorzieningen voor Lieshout worden gerealiseerd. Een basisschool, buitenschoolse opvang, kinderdagopvang, peuterspeelzaal, bibliotheek, een theaterzaal, foyer, biljartruimte en vele andere faciliteiten voor het dorpshuis. Ontworpen in nauw overleg met gebruikers en omwonenden, waarbij tevens rekening is gehouden met toekomstige uitbreidingsmogelijkheden.

Contact