Terugbrengen

Projecten MFA Dongen de Cammeleur

De opgave behelst de realisatie van een nieuwe “huiskamer voor Dongen”. Een gebouw waar cultuur, ontmoeten en presenteren centraal staan. Een centrum  als dit kan alleen worden gerealiseerd als er een bijzondere synergie ontstaat tussen de functies en gebruikers in het gebouw.

Een belangrijk gebouw op een imposante locatie. Voor dit ontwerp hebben wij ons laten inspireren door de bijzondere kwaliteiten van de plek. Het ontwerp vormt een synergie tussen de statige uitstraling van de bebouwing gelegen aan het historische lint de Hoge Ham en de groene ruimtelijke kwaliteit van het park Villa Vredeoord. Het samensmeden van deze twee werelden, lint en park, realiseren wij door alzijdig relatie tussen het MFA en het park vorm te geven in ons gebouw. We maken onderscheid  tussen een formele en meer informele zijde van het gebouw. Dit onderscheid is herkenbaar in de architectonische uitstraling van verschillende bouwdelen.

De opbouw van volumes valt ook binnen het gebouw samen met de functionele elementen. De belangrijkste verkeersruimten vallen samen met vides die op verrassende plaatsen zorgen voor invallend daglicht tot in het hart van het gebouw.

Fundamenteel uitgangspunt voor het ontwerp vormt het organiseren van ontmoetingen. Door zorgvuldige organisatie van ruimten en functies ten opzichte van elkaar worden ontmoetingen mogelijk en onmogelijk gemaakt. Zichtrelaties tussen de verschillende gebruiksclusters in het gebouw zijn daarbij naar ons idee van cruciaal belang. Nagenoeg alle hoofdfuncties en zalen hebben een directe relatie met één van de aanwezige vides in het gebouw. Via deze vides worden zichtlijnen gecreëerd. De routes langs deze vides realiseren ook direct de fysieke verbinding tussen de zalen.

De verschillende gebruiksfuncties binnen het centrum zijn logisch geclusterd. De drie hoofdclusters zijn allemaal gelegen rondom de centrale vide. Zowel verticaal als horizontaal vormt deze ontvangst ruimte  het verbindende element van de MFA. De volgende uitspraak is door KdV vormgegeven: “ Met de MFA streven we naar een bruisend sociaal-cultureel hart van Dongen, een plek waar ontmoeten, meedoen, ontwikkelen en verbinden centraal staan. Stichtingen, verenigingen, werkgroepen, ondernemers, maar ook individuele bezoekers van alle leeftijden, vinden hier een prettig ‘thuis’. De MFA is daarmee de huiskamer van Dongen.”

 

Contact