Terugbrengen

Projecten Lakerlopen Eindhoven

In het hart van de geherstructureerde woonwijk Lakerlopen in Eindhoven zijn 26 oorspronkelijke woningen bewaard gebleven. Het poortgebouw, een rijksmonument, is volledig gerestaureerd. De achterliggende woningen aan het hof, een gemeentelijk monument, zijn gereconstrueerd in hun oorspronkelijke staat. Mede aanleiding voor behoud van deze woningen naast de cultuurhistorische waarde is gelegen in het feit dat de woningstichting St. Josef, voorloper van het huidige Woonbedrijf, hier haar bakermat heeft.

Contact