Terugbrengen

Projecten Kwaliteitsimpuls basisschool St. Jozef Geldrop

De basisschool in Zesgehuchten te Geldrop dateert uit de jaren 80. Het gebouw is diverse malen uitgebreid en aangepast, maar voldoet desondanks niet meer aan de eisen en wensen volgend uit de onderwijsvisie. In nauwe samenwerking met de gebruikers is gezocht naar een oplossing voor het gebouw. Kenmerken van de huidige onderwijsvisie is het stimuleren van ontmoeten, samenwerken, afwisselend instructie en zelfstandig werken. Kortom, het gebouw vraagt een flexibele, open structuur. De ingreep bestaat in hoofdlijnen uit het het doorbreken en samenvoegen van de diverse gemeenschappelijke ruimtes in het hart van het gebouw. De aula, het voormalig speellokaal en de handvaardigheidsruimte zijn omgebouwd tot één multifunctionele ruimte. Hierin zijn werkplekken voorzien, een centrale keukenvoorziening voor het personeel én de leerlingen, een lounge plek die ook gebruikt kan worden voor kleine presentaties. Realisatie van diverse opbergvoorzieningen en een oplossing voor de garderobes complementeren het nieuwe hart. Daarbij zijn er meerdere kleine spreekruimtes gerealiseerd door herindeling van de bestaande personeelsruimte en het directiekantoor.

Contact