Terugbrengen

Projecten Kulturhus de Zandloper Bergharen

Vanaf de initiatief fase heeft KdV het project opgepakt en uiteindelijk uitgewerkt tot een multifunctioneel gebouw dat als hart voor de kleine kern Bergharen gaat functioneren. Het omvangrijke programma is ingepast op een locatie tussen de bestaande school en de bestaande gymzaal en vormgegeven tot een gebouw met een open uitstraling naar het dorp. Het nieuwe Kulturhus omhelst vervangende nieuwbouw van het dorpshuis en uitbreiding van de bestaande basisschool, integratie van de peuterspeelzaal, bibliotheek, ontmoetingsruimtes, een muziekzaal, ruimten voor biljarten en opwaardering van de bestaande gymzaal. ‘Openheid’ en ‘uitnodigend’ zijn de kernwaarden van het gebouw. Tevens kenmerkend is het facilitaire hart van het gebouw, gesitueerd in een purperen ‘ei’.

Contact