Terugbrengen

Projecten Kulturhus de Zandloper Bergharen

Vanaf de initiatief fase heeft KdV het project opgepakt en uiteindelijk uitgewerkt tot een multifunctioneel gebouw dat als hart voor de kleine kern Bergharen gaat functioneren. Het omvangrijke programma is ingepast op een locatie tussen de bestaande school en de bestaande gymzaal en vormgegeven tot een gebouw met een open uitstraling naar het dorp. Het nieuwe Kulturhus omhelst vervangende nieuwbouw van het dorpshuis en uitbreiding van de bestaande basisschool, integratie van de peuterspeelzaal, bibliotheek, ontmoetingsruimtes, een muziekzaal, ruimten voor biljarten en opwaardering van de bestaande gymzaal. ‘Openheid’ en ‘uitnodigend’ zijn de kernwaarden van het gebouw. Tevens kenmerkend is het facilitaire hart van het gebouw, gesitueerd in een purperen ‘ei’.

Rondom het facilitaire hart van het Kulturhus komen diverse functies samen. In dit ei-vormige purperen hart is de uitleen voor de bibliotheek, de bar, de beheerder, de keuken en berging gesitueerd. Vanuit dit hart worden de volgende ruimtes “bediend”: de dorpshal, de bibliotheek, de leestafel en de computerruimte. Het entreegebied is in combinatie met de dorpshal in samenwerking met een beeldend kunstenaar in vloerafwerking afgestemd op het buitengebied, doorlopend tot aan de kerk. De bibliotheek voor de jeugd heeft een zeer bijzondere vormgeving. Studenten van Sint Lucas hebben een concept bedacht dat uiteindelijk is geïntegreerd in het Kulturhus. Bijzondere kasten, zithoekjes, tafels maken de bibliotheek een fraai onderdeel van het Kulturhus. De gemeenschappelijke ruimten hebben hierdoor een grote meerwaarde gekregen.

Contact