Terugbrengen

Projecten Kindzorgcentrum Maarheeze

In het nieuwe KindZorgCentrum te Maarheeze zijn 4 gebruikersgroepen bij elkaar gebracht; een kinderopvang, peuterspeelzaal en twee basisscholen. Er zijn groepsruimten gerealiseerd en gemeenschappelijke ruimten zoals een aula, speellokalen en een gymzaal, welke buiten schooltijden ook door derden gebruikt kan worden. Het KindZorgCentrum is gerealiseerd op het terrein aan de Kijkakkers naast gemeenschapsgebouw De Smeltkroes. Op deze locatie bevond zich reeds een kinderopvang die zoveel mogelijk intact is gehouden en in het nieuwe gebouw werd opgenomen. Door verschuivingen in de massaopbouw krijgt het KindZorgCentrum een kleinschalige geleding. Bij het ontwerp is speciaal gelet op multifunctionaliteit en flexibiliteit m.b.t. het ruimtegebruik. Zo is er al in voorzien dat in de toekomst een deel van het gebouw met appartementen kan worden ingevuld. De installaties zijn uitgevoerd volgens het frisse scholen concept.

Contact