Terugbrengen

Projecten Kinderopvang Heikampen KSE Nuenen

Kids Society Erica heeft diverse locaties in Nuenen en Eindhoven. Deze zijn gehuisvest in kwalitatief hoogwaardige huisvesting. Relatief nieuw of recent gerenoveerd. Met uitzondering van de locatie aan de Heikampen. Om diverse redenen kende deze locatie een achterstallig onderhoud en voldeed functioneel niet meer aan de huidige eisen. KdV architectuur is gestart met een grondige opname van de bestaande situatie. De technische en functionele tekortkomingen zijn in nauw overleg met de opdrachtgever én de gebruikers vertaald in een grondig renovatieplan.

Het gebouw is intern verbouwd met nieuwe indeling, waarbij de opwaardering van het binnenklimaat een zeer belangrijk onderdeel is. Naast de aanpak van de luchtbehandeling is ook de overige installatie, zoals het sanitair opgewaardeerd. Nieuwe afwerking van plafond, wand en vloer maken de face-lift van het interieur compleet. Door toenemende vraag naar kinderopvang op deze locatie is het gebouw in een laatste fase uitgebreid met ruimten voor 2 groepen dagopvang.

Isolatie van de vloer, nieuwe kozijnen voorzien van optimaal isolerende beglazing, optimaal isolerende daken gecombineerd met nieuwe gevelbetimmering maken het gebouw weer geschikt voor de komende decennia.

Door een goede samenwerking met Simone Sorber (interieur vormgever) en de Boomaap (natuurlijke speelomgeving) is er een zeer duurzame en toekomstbestendige locatie voor Kids Society Erica ontstaan: als voorbeeld voor de andere locaties.

Uit de plaatselijke pers:

Een unieke Nuenense kinderopvanglocatie: Wethouder Ralf Stultiëns opent de Ton de Win Villa

In de stralende zon opende wethouder Ralf Stultiëns op 11 mei de unieke kinderopvangvilla van Kids Society Erica aan de Heikampen 5 te Nuenen. Tussen de spelende kinderen bewonderden de meer dan 200 aanwezigen vervolgens de kinderopvangvilla met haar unieke buitenspeelruimte en tuinen.
13-05-2019, 11:35

Deze nieuwe kinderopvanglocatie is niet zomaar een gebouw. Het is een heuse Villa in het groen geworden voor de werksoorten kinderdagopvang, Buitenschoolse Opvang en Peuterwerk. Niet alleen het ontwerp van het gebouw en haar buitenruimte, maar ook het hergebruik van materialen en groene milieuvriendelijke keuzes in en om dit gebouw heeft een bijzonder resultaat opgeleverd. De aanwezige speeltoestellen op het voorterrein zijn grotendeels gemaakt van hergebruikt hout van een aantal ongezonde bomen die op het terrein stonden en die zijn gerooid. Ieder toestel is het enige in zijn soort. Het zijn unieke creaties die vanuit het aanwezige natuurlijk materiaal zijn ontworpen en die aanzetten tot spel en ontwikkeling bij kinderen…….. Het nieuwe gebouw is behoorlijk verduurzaamd met bijvoorbeeld boeiboorden op basis van lavabestanddelen. Zelfs de onzichtbare vloerisolatie onder het gebouw, in de vorm van schelpen uit onze Noordzee, is van milieuvriendelijk materiaal……. Spelen, ontwikkelen, leren en natuureducatie gaan zo ongemerkt hand in hand in en rond de nieuwe kinderopvangvilla. Daarmee is dit gebouw en haar omgeving zoveel meer dan reguliere kinderopvang biedt. Zowel de binnen en buitenruimte zijn ontworpen op basis vanuit de kernwaarden van de organisatie en haar pedagogisch concept. Door en voor mensen die zelf in de kinderopvang hebben gewerkt. Dat geldt in dit geval zelfs voor de architect, de interieurdesigner maar ook voor de ontwerper van de tuin en de buitenspeelruimte. Allen werken (of werkten) zelf in de kinderopvang en kennen de werksoorten, waarvoor er is ontworpen van binnenuit. Het concept is daarmee uniek in Nederland. Nuenen en Kids Society Erica hebben daarmee een primeur te pakken die een oprechte felicitatie waard was namens de Wethouder. ……
Contact