Terugbrengen

Projecten KC Cromvoirt

De opgave: realisatie van een KindCentrum op de locatie van de oude basisschool en renoveren van de buitenschil en installatie van de gymzaal op de aangrenzende locatie. Het kindcentrum zal bestaat uit 4 groepsruimten met multifunctionele nevenruimtes, gecombineerd met 2 groepsruimten voor kinderdagopvang. De gemeenschappelijke ruimte van het KindCentrum zal  tevens door de buitenschoolse opvang en de bibliotheek gebruikt worden.

Het KindCentrum is fysiek gekoppeld aan de gymzaal. De centrale ruimte grenst aan de sportruimte en zal ook hieraan gekoppeld kunnen worden. Hiermee wordt het hart van het combinatiegebouw bepaald.  De hoofdentree is gericht naar de Kerkweg. De rooilijn volgt de bebouwingsgrens van de gymzaal, waarbij er de wens is om het accent op de toegang van het KindCentrum te leggen. Een gebaar door middel van een luifel geeft aan waar de hoofdentree is gelegen. Deze toegang leidt direct naar het hart van het KindCentrum en in het verlengde daarvan naar de “achterdeur”.  Aan deze as zijn aan de noordzijde de groepsruimten voor de school en de kinderopvang gelegen. Oriëntatie van deze ruimten op het noorden en op de speelplaats. Vanuit deze ruimten op de begane grond is er direct toegang tot de speelplaats.

De groepsruimten op de verdieping worden ontsloten door een grote (tribune) trap. Deze trap is gekoppeld aan de centrale ruimte en in het verlengde daarvan aan de gymzaal. De gedeeltelijke verdieping haakt in hoogte aan op het dak van de gymzaal en loopt door een lessenaarsdak iets op naar het noorden, mede om de noodzakelijke vrije hoogte in de lokalen te realiseren. Richting de naastgelegen woningen bestaat het gebouw slechts uit één bouwlaag, waarbij het dak wordt voorzien van een mos-sedum en deels terras. Voor de lokalen op de verdieping als compensatie van het gemis aan directe relatie met de speelplaats. Door de groei van de leerlingenaantallen is op de verdieping, 5 jaar na oplevering, een extra lokaal gerealiseerd.

Contact