Terugbrengen

Projecten Kbs Jacinta Breda

De Katholieke basisschool Jacinta bestond uit een samenvoeging van de voormalige jongensschool en meisjesschool, gerealiseerd halverwege de vorige eeuw. Als onderdeel van een monumentale setting in de wijk Blauwe Kei in Breda. In de loop der jaren zijn de gebouwdelen uitgebreid en met elkaar verbonden. De school verkeerde bouwtechnisch in redelijke staat. Echter het gebouw paste geheel niet meer bij het onderwijs van nu: unit-onderwijs. Verbouwing en opwaardering van het bestaande onderwijsgebouw was noodzakelijk.

De voornaamste ingreep was om de in de jaren 70 gerealiseerde verbinding(sgang) te verwijderen en tussen de hoofdbouwdelen een nieuw hart te realiseren. Dit nieuwe hart is vormgegeven over twee bouwlagen waarmee de voormalige jongens- en meisjesschool ook op de verdieping met elkaar zijn verbonden. Het nieuwe hart herbergt de aula, te koppelen met het nieuwe speellokaal. De tribune trap verbindt de aula met de bibliotheek op de verdieping en vormt de ontsluiting naar de overige bouwdelen. Het bestaande niveau verschil tussen de beiden oude gebouwen is gebruikt om het speellokaal als een podium uit te voeren voor de aula. Op de verdieping wordt het niveau verschil overbrugd door een hellingbaan.

Het renoveren van de oudbouw in combinatie met het maken van doorbraken tussen lokalen, realiseren van (garderobe) meubels tussen de gangen en lokalen, plaatsen van een (kinderkeuken) maken de totale Jacinta gereed voor de komende decennia. Met het herschikken en herbestemmen van ruimtes heeft de kinderopvang en buitenschoolse opvang tevens een goede plek gekregen in het kindcentrum.

Contact