Terugbrengen

Projecten Herontwikkeling Kempenland

De locatie Kempenland in Bladel is één van de locaties van Stichting Oktober. Het betreft een verouderde huisvesting gelegen ten zuidoosten van de locatie Floriaan. Het complex voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Oktober wenst het gebouw in combinatie met het gehele, deels braakliggende grondgebied, te herontwikkelen. Aan het gebouw Kempenland zijn twee bouwdelen van woningcorporatie Wooninc gekoppeld. Deze bouwdelen zullen in eerste instantie niet worden herontwikkeld, maar er wordt in de toekomst wél rekening mee gehouden dat herontwikkeling plaats kan vinden. De totale herontwikkeling van de vrij te komen locatie is de basis voor het voorliggende stedenbouwkundig plan.

Het stedenbouwkundige plan is ontworpen in samenspraak met de gemeente Bladel en vormt het uitgangspunt voor de gehele herontwikkeling van het gebied tussen het huidige gebouw de Floriaan, de Europalaan en de provinciale weg N284.

De basisfilosofie voor het plangebied is: WONEN TUSSEN HET GROEN. Een geheel eigen en relatief autonome woonbuurt die wordt omgeven door en dooraderd met structurele groene ruimten. De ontwikkeling is er daarbij op gericht om een herkenbare en samenhangende woonwijk te realiseren. Woonblokken, ensembles,  omgeven door groen. De groene ruimtes lopen in elkaar over. De wijk onderhoudt zowel een ruimtelijke als een functionele relatie met het centrum van Bladel via de Europalaan, als een relatie met het gebied de Egyptische poort. Het sluit in ruimtelijke zin tevens aan bij de bestaande locatie Floriaan. Het groen in de wijk zal voornamelijk een openbaar karakter krijgen. Wanneer de landschappelijke relatie tussen het centrum van Bladel en het gebied de Egyptische Poort zal worden gerealiseerd, kan de openbare ruimte van de locatie Kempenland bijdragen aan een logisch en comfortabele netwerk van langzaam verkeerroutes tussen het centrum en de Egyptische poort.

Contact