Terugbrengen

Projecten Eykereind Bergeijk

Op een vrijgekomen locatie van een voormalige buitensport- en tentenwinkel is ruimte ontstaan voor herontwikkeling. Aansluitend op een bestaande woonbuurt is gezocht naar een gedifferentieerde invulling. Totaal worden 27 grondgebonden koop- en huurwoningen gerealiseerd. Het plan bestaat uit vrijstaand geschakelde woningen met een lessenaarsdak, 3 hoekwoningen met een plat dak en 18 geschakelde woningen met een zadeldak. Twee hoge hoekwoningen in 3 bouwlagen markeren de nieuwe ontwikkeling van het gebied, zichtbaar vanaf de provinciale weg: ze creëren een poort naar het nieuwe woonbuurtje. Zorg- vuldige en fijnmazige inpassing in de be-staande omgeving kenmerken dit plan. Er is onder meer nadrukkelijk rekening gehouden met zichtlijnen, schaduwvorming, verkeers-ontsluitingen, overgangen van privé naar pu-blieke ruimte door deze mee te ontwerpen, enzovoort. De materialisatie en detaillering geven het plan een eigentijdse, maar ook dorpse uitstraling die past binnen de herstructurering van het gebied.

Contact