Terugbrengen

Projecten Elcomapark Valkenswaard

Op het voormalige bedrijventerrein van NV Rede is ruimte ontstaan voor een inbreidingslocatie. Op basis van enkele stedenbouwkundige randvoorwaarden is er door KdV architectuur een studie verricht naar een invulling voor senioren appartementen en grondgebonden starterswoningen. De senioren appartementen zijn gegroepeerd in twee volumes. Samen met het blok voor de starterswoningen is er een setting ontstaan ruimte voor openbaar groen en licht en lucht tussen de bouwblokken. Zichtlijnen en doorkijkjes hebben de bouwmassa’s als contravorm gekneed tot karakteristieke volumes. Binnen deze volumes is een gelaagdheid al randvoorwaarde voor de verdere uitwerking gehanteerd. De gelaagdheid maakt dat binnen het volume natuurlijke plekken ontstaan voor de balkons en de galerijen in een vormentaal die uitstijgt boven de stereotype uitstraling.

Contact