Terugbrengen

Projecten Elcomapark grondgebonden woningen Valkenswaard

Het oorspronkelijk plan van appartementen en grondgebonden woningen is op het laatste onderdeel aangepast. Een verdichting van 17 naar 21 woningen met een kleiner woonprogramma was het uitgangspunt.

De architectuur kent een traditionelere insteek met een eigentijdse vertaling en afstemming op de gerealiseerde appartementen. De woningen vormen het sluitstuk van de herontwikkeling van het voormalige NV REDE terrein.

Contact