Terugbrengen

Projecten Eikendonk Waalwijk

Het Somatiekgebouw wordt gerealiseerd op de locatie Eikendonk in Waalwijk. Gelegen aan een nieuw aan te leggen parkeerplaats tegenover een eveneens nieuw te realiseren woongebouw door Casade. Dit project vormt de vervangende nieuwbouw voor de, na deze realisatie,  te slopen vleugel gelegen aan de huidige hoofdentree. Het gebouw huisvest 30 appartementen voor somatische patiënten van stichting Schakelring inclusief 3 gemeenschappelijke huiskamers en bijbehorende facilitaire ruimten. Een deel van deze appartementen wordt ingezet voor revalidanten. Onderdeel van dit gebouw vormt de vleugel met behandelkamers en een oefenzaal voor de fysiotherapie. Via twee verbindingsgangen wordt het complex gekoppeld aan de bestaande gebouwen van Eikendonk.

KdV architectuur verzorgt tevens het ontwerp voor het nieuwe entree gebouw, onderdeel van de herstructurering en opwaardering van het gehele complex. Nieuwe routing en benadering van de gebouwen worden in gang gezet met de realisatie van het nieuwe somatiekgebouw en het genoemde woongebouw.

Contact