Terugbrengen

Projecten EATC gebouw Eindhoven

In een tijd van globalisering maar ook een toenemende onzekerheden in de maatschappij wordt het initiatief genomen voor de bouw van de permanente huisvesting voor het ”European Air Transport Comand”. Een internationaal initiatief gebaseerd op het delen en wederzijds benutten van elkaars kennis, kunde en capaciteit. Het te realiseren commandocentrum wordt gerealiseerd op de vliegbasis Eindhoven.

Geheel passend in een dynamische omgeving als de luchthaven wordt het het comand gebouw door omgevingsfactoren gemorfd tot een alzijdig , bewegelijk en krachtig stedenbouwkundig statement. Externe omgevingsfactoren als bezonning, de benaderingsroute en zichtlijnen vanuit de omgeving beïnvloeden de wijze waarop  het volume van het gebouw is gekneed tot haar karakteristieke volume. Ook interne factoren als omvang van programma onderdelen, logistieke eisen en de ruimtelijke architectonische kwaliteit zijn daarbij aangegrepen om het volume te vormen, uitsnijden tot een sluitend volume om haar programma.

Een atrium is een vrije ruimte die zich uitstrekt over meerdere bouwlagen in een gebouw. Het  verzorgt licht, lucht en ruimte voor de aangrenzende bouwdelen. In het commandogebouw vormt het de verbindende factor binnen het complex. Verschillende bouwlagen worden met elkaar verbonden, relaties en ruimte voor ontmoetingen en architectonische beleving. In het gebouw komen alle routes tezamen in het atrium. Het atrium geeft overzicht en controle. Alle belangrijke wachtruimten, en meeting rooms, maar ook rustplekken als een library grenzen aan het atrium en vormen daarmee een web van verbindingen binnen het gebouw. Op deze wijze ontstaat een micro samenleving waarin de verkeers- en ontmoetingsruimten de levensaders van het gebouw gaan vormen. Een extra laag binnen de overigens sober en doelmatig opgezette kantoor en werkruimten.

Contact