Terugbrengen

Projecten De Wissel te Rosmalen

Direct gelegen aan het stationsplein van Rosmalen zijn voor Stichting Woonveste en Chapeau woonkringen 27 appartementen en 3 gemeenschappelijke huiskamers gerealiseerd voor een woonkring van autistische jongeren.

Deze geluid-belaste locatie is direct gelegen aan de perrons van het stationsplein Rosmalen met het gezicht gericht naar de wijk het Hoef. De plek wordt ingesloten door het spoor en een drukke verkeersroute naar het centrum. De aanwezige randvoorwaarden zijn sterk bepalend geweest voor de verschijningsvorm van het gebouw. Het hoge geluidsbelasting van het verhoogd gelegen spoor zorgt ervoor dat deze zijde van het gebouw moet worden vormgegeven als een dove gevel. De huis- en slaapkamers van de appartementen zijn gelegen aan de zuidzijde van het gebouw maar ontvangen eveneens een forse geluidsbelasting, ditmaal van de naastliggende verkeersweg.

Ondanks deze beperkende randvoorwaarden zijn wij er toch in geslaagd om een alzijdig aantrekkelijk gebouw de ontwerpen. Aan de spoorzijde zien de aankomende en vertrekkende treinreizigers een fraaie gelaagde gevel waarbij de buitenzijde van de galerijen is verrijkt met een warme houten lamellengevel die aansluit op de groene wadi  tussen gebouw en station. De entree van het gebouw is via een ingenieuze opbouw passend gemaakt binnen het bestemmingplan en toont zich als een groot venster naar het spoor en naar de toegangsgevel gelegen aan de Hoef. De geluidsbelasting op de woongevels wordt gereguleerd middels balkons met metselwerk balusters, transparante geluids-wangen en wederom houten geluidsabsorberende privacy-schermen.

In een goede samenwerking tussen alle disciplines hebben wij kunnen voldoen aan de stedenbouw wens om te komen tot een alzijdig gebouw voor deze prominente locatie in Rosmalen.

Contact