Terugbrengen

Projecten De Maasparel Stevensweert

In de kleine kern Stevensweert, is in opdracht van de gemeente Stevensweert de bestaande basisschool verbouwd tot Brede school de Maasparel. Een beperkte uitbreiding en het dicht bouwen van de bestaande patio te samen met een grondige renovatie van het interieur zullen leiden tot een fris nieuw gebouw waarin in het hart plaats is voor werkplekken, de aula, het speellokaal en een kleine bibliotheek. De sheddaken zorgen voor veel licht en openheid. De uitbreiding zal bestaan uit twee gecombineerde groepsruimtes voor buitenschoolse opvang, een kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal. De uitbreiding zal in de sfeer van de bestaande school gebouwd worden.
Aan KdV architectuur is ook de opdracht gegund voor het interieurontwerp van de centrale onderwijszone. Hiermee zijn de werkplekken in groepen en het centrale werkplein, garderobes en (schuif)puien tussen de lokalen en aula integraal vorm gegeven.

Contact