Terugbrengen

Projecten De Heeswijk Montfoort

Het schoolbestuur van KBS de Heeswijk heeft gekozen voor een opdracht aan een ervaren concept bouwer in onderwijshuisvesting. De Meeuw heeft de expertise van KdV architectuur ingezet om een antwoord te geven op de onderwijskundige vraagstelling. In nauwe samenwerking tussen bouwer, architect en gebruiker is het ontwerp gevormd. Tevens is KdV architectuur verantwoordelijk voor het interieurontwerp.

Een goede leeromgeving, nu en in de toekomst. Modern onderwijs leert kinderen naast een stevige basis aan cognitieve vaardigheden ook een scala aan sociale vaardigheden. Leren vindt plaats door interactie, samenwerken in kleinere groepen, werken buiten de groep en ontmoeten. Dit gaat het beste in een open en transparant gebouw. Ontmoetingen worden gestimuleerd doordat je elkaar ziet. Doorzichten, invallend daglicht en zorgvuldig vormgegeven werkpleinen vormen een wezenlijk onderdeel van onze architectuur.

Ieder onderwijsgebouw wordt door KdV architectuur ontworpen van binnen naar buiten. Het gebruik van het gebouw is leidend maar wordt wel direct gevolgd de architectonische inpassing in de omgeving. Wij zijn pas tevreden als beiden met elkaar in evenwicht zijn.

Binnen KBS de Heeswijk zijn beide aspecten nog eens gecombineerd met de mogelijkheden die worden geboden door het bouwsysteem. Het resultaat is een gebouw dat in balans is. Een fris gebouw waarbij we samen met de gebruikers ook nog een keer het interieur in de vorm van vast meubilair hebben kunnen vormgeven. Juist ook de uitwerking van deze onderdelen maken dit project  tot een compleet samenhangend geheel. De visie van de school is vertaald in licht, ruimte en kleur.

Contact