Terugbrengen

Projecten de Grasspriet Valkenswaard

Op de locatie van de huidige basisschool is vervangende nieuwbouw gerealiseerd met een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang als verbreding. Het gebouw bestaat uit twee haken met daartussen een hoger volume waarin onder anderen de aula en de hoofdentrees zijn ondergebracht. Een sheddak zorgt voor daglicht in het hart van het gebouw en omhelst eveneens een ruimte waarin de gebouwtechniek uit het zicht wordt weggewerkt. In elke haak bevinden zich twee grotere onderwijsruimten waarin telkens twee groepen worden samengevoegd. Afhankelijk van het onderwijsaanbod kan de ruimte flexibel worden ingedeeld middels schuifwanden. Voor de haken is een hoofddraagconstructie van staal gekozen met het oog op flexibiliteit naar de toekomst toe.

In aanvulling op de opdracht voor de nieuwbouw zijn diverse ruimtes ingericht met interieuronderdelen op maat, afgestemd op de wensen van de gebruiker en de opzet/organisatie van het gebouw. In het hart van het gebouw is een combinatiemeubel geplaatst waarin de centrale keuken en een werkplek voor de conciërge een plek krijgen. Deze plek kan tevens als uitgiftepunt functioneren of als ontvangstmeubel. Garderobenissen in de puien naar de groepsruimten, een gecombineerde ruimte met meubilair afgestemd op werkplekken, mediatheek- en bibliotheekfuncties vormen verder de onderdelen die gericht zijn op de algemene onderwijsfuncties van het gebouw. In de teamkamer is een wandmeubel met geïntegreerde pantry en lockers geplaatst. Alle onderdelen zijn afgewerkt met een HPL beplating en krijgen een natuurlijke en rustige kleurstelling afgestemd op de basiskleuren van de overige interieuronderdelen. Wanneer de onderdelen specifiek gericht zijn op de onder- of bovenbouw dan zullen groen en blauw de basiskleuren zijn.

Contact