Terugbrengen

Projecten de Grasspriet Valkenswaard

Op de locatie van de huidige basisschool zal vervangende nieuwbouw worden gerealiseerd met een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang als verbreding. Het gebouw bestaat uit twee haken met daartussen een hoger volume waarin onder anderen de aula en de hoofdentrees worden ondergebracht. Een sheddak zorgt voor daglicht in het hart van het gebouw en omhelst eveneens een ruimte waarin techniek uit het zicht wordt weggewerkt. In elke haak bevinden zich twee grotere onderwijsruimten waarin telkens twee groepen worden samengevoegd. Afhankelijk van het onderwijsaanbod kan de ruimte flexibel worden ingedeeld middels schuifwanden. Voor de haken is een hoofddraagconstructie van staal gekozen met het oog op flexibiliteit naar de toekomst toe.

Contact