Terugbrengen

Projecten De Dassenburcht Nuenen

Op de locatie van een voormalige kerk is de brede school met appartementen gesitueerd. Kenmerken voor de locatie zijn de historische groenelementen die het plan hebben gevormd en verankerd in de bestaande omgeving. Door het grote ruimteprogramma zorgvuldig te geleden en situeren is er een vanzelfsprekende bouwmassa gerealiseerd. Ook in het gebruik wordt de brede school ge├»ntegreerd in de buurt. De basisschool, peuterspeelzaal, dagopvang, buitenschoolse opvang , tieneropvang, kantoren voor het servicebureau krijgen een multifunctioneel hart bestaande uit de aula en speellokalen. Bovenop de school zijn 14 appartementen voorzien. Bijzondere aandacht is besteed aan het ventilatiesysteem in het kader van Frisse Scholen. Er is een nieuw baken in de buurt gerealiseerd in een bestaande groene setting, gelegen aan het zogenaamde “trouwlaantje”.

Contact