Terugbrengen

Projecten CPO Zilverackers Veldhoven

In de uitbreidingswijk Zilverackers van Veldhoven, tegen de kern Oerle, is binnen een strak beeld-kwaliteitsplan een ontwerp gemaakt voor 25 starterswoningen. Het project is ontworpen in opdracht van het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Oerle. Binnen de beeld-regie is gezocht naar variatie op een gemeenschappelijk casco. Er zijn drie cascotypes ontwikkeld waarop gevarieerd wordt met gevelopeningen, erkers, extra geveluitbouwen en dakopbouwen met nokverdraaiingen, voordeur accenten, uitbouwen aan de achterzijde. Deze variaties zijn door de bewoners individueel te kiezen. Samen wordt in het collectief het totale gevelbeeld bewaakt. De variatie binnen de bouwblokken die zo ontstaat geeft de vereiste individualiteit en afwisseling in de straatbeelden. Zorgvuldige detaillering en kleur- en materiaalkeuzes complementeren het geheel met een zeer duurzaam karakter.

Contact