Terugbrengen

Projecten CPO appartementen Nijmegen

In de groene omgeving van het buurtschap Hees te Nijmegen is een appartementen gebouw ontworpen voor 10 individuele huishoudens met gemeenschappelijke voorzieningen in de vorm van een huiskamer en logeerkamers. De kavel is gelegen achter de monumentale villa de Beuken aan de Kerkstraat en grenzend aan de Danielsweg.

Het buurtschap Hees kenmerkt zich historisch gezien door een lintstructuur van boerderijen, villa’s en buitenplaatsen aan de belangrijkste wegen. Als onderdeel van de planvorming is cultuurhistorisch onderzoek verricht, dat laat zien dat ter plaatse van de huidige Danielsweg een oude dwarsstraat (‘Dam’) lag met woonpercelen. Het gemaakte bouwplan refereert naar de situatie zoals aanwezig tot de jaren ’70 van de vorige eeuw, toen er op deze plek een groot woonblok stond in twee bouwlagen met een kap.

Stedenbouwkundig wordt er op logische wijze aangesloten op de bestaande structuur en bebouwing. De voorzijde van het bouwplan oriënteert zich op de openbare ruimte, de collectieve tuin sluit aan op achtertuinen aan de Korte Bredestraat. De positie van de nieuwbouw houdt rekening met het aanzicht van villa de Beuken vanaf de Kerkstraat en de bestaande zichtlijn over het perceel van de villa via de inrit. Het woonprogramma is zeer compact vormgegeven zodat de korrel van het gebouw past in de omgeving.
De massa en verschijningsvorm van de nieuwbouw (twee bouwlagen met een kap) sluiten goed aan op de bebouwde omgeving en de eigenschappen van de planlocatie. Het bouwplan legt een relatie met de ruimtelijke ontwikkelingsgeschiedenis van het dorp Hees en oriënteert zich op de Danielsweg, net als de vroegere bebouwing op deze plek.
De oriëntatie op de groenzone aan de Danielsweg i.c.m. de geplande toegang tot de planlocatie voor langzaam verkeer en het aansluiten op de bestaande padenstructuur komt de sociale veiligheid in de groenstrook ten goede. De gemeenschappelijke tuin sluit goed aan bij de groene singels.

Contact