Terugbrengen

Projecten Brugklasgebouw Lingeborgh Geldermalsen

O.R.S. Lek en Linge, vestiging de Lingeborgh heeft een permanente uitbreidingĀ  gerealiseerd voor 300 leerlingen. Het is een solitair gebouw op de campus. De locatie grenst aan de Rabobank en aan de boomgaard aan de overzijde van het water. Het ontwerp bestaat uit een compact alzijdig gebouw. Het gebouw zal deels onder maaiveld worden gesitueerd (niveau 0). Dit souterrain bestaat uit de dubbele gymzaal met kleedruimten e.d. De hoofdentree is gesitueerd op niveau +1. Op dit niveau is er zicht in de gymzalen die zich uitstrekken over 2 bouwlagen. De beide gymzalen zijn te koppelen doordat ze gescheiden worden door een geheel te openen systeemwand. Daarnaast zijn er 2 vaklokalen gesitueerd. Op niveau +2 en + 3 zijn de overige lokalen ontworpen, waaronder nog meerdere vaklokalen. Tevens zijn er op niveau +2 pauze voorzieningen voor leerlingen voorzien. In de toekomst kan het gebouw gesplitst worden: gymzalen separaat van de overige bouwlagen.

Contact