Terugbrengen

Projecten Bosstraat Valkenswaard

De voormalige bebouwing van de locatie omvat een 60-tal gestapelde duplexwoningen. Woningbelang verwachtte dat de verhuurbaarheid in de toekomst veel minder het geval zal zijn. Om het risico van verpaupering te voorkomen is een heroverweging gemaakt omtrent de te huisvesten doelgroepen voor deze locatie. Mede ingegeven door de locatie en de in de omgeving al aanwezige bebouwing is gekozen voor huisvesting van twee belangrijke nieuw doelgroepen. Senioren woningen in de vorm van patio’s en Kleine (zorg) appartementen. De laatste gestapeld in drie bouwlagen.

De patio blokken presenteren zich als ruimtelijke elementen in het groen. De voortuinen van de patio’s worden uitgevoerd en ingericht als collectieve tuin. Dit geldt tevens voor de ruimte binnen de besloten parkeerkoffers. De appartementen worden geplaatst in de vorm van een haak. Bergingen scheppen afstand tussen de appartementen en de naastliggende woningen aan de Leenderweg. Tezamen met het bouwblok vormen ze een beschutte gemeenschappelijke  buitenruimte van waaruit ook de appartementen worden ontsloten. Deze ruimte wordt benaderd vanaf de parkeerkoffer maar ook via een doorsteek vanuit de Bosstraat.

Contact