Visie

Een gebouw is meer dan een optelsom van functies.
De kunst is om de verschillende gebruikerswensen op de juiste manier te combineren, zodat de diverse functies van een gebouw elkaar kunnen versterken. In een goed ontwerp vloeien ideeën en wensen samen, zodat een nieuw gebouw of een nieuwe wijk tot leven komt.

KdV schenkt zijn creativiteit en aandacht aan het ontwerp èn aan het proces.
In de samenwerking in teams, met partners en toekomstige gebruikers
komen de beste ideeën en oplossingen tot stand.

100_4377   2012-03-05 21.10.17

KdV vindt de balans tussen maatwerk en toekomstwaarde.
Immers: een gebouw kan de huidige gebruikers passen als een maatkostuum, maar daar kunnen toekomstige gebruikers heel anders over denken. Hoe zorg je dat woningen en gebouwen hun waarde voor morgen behouden? KdV realiseert gebouwen die kunnen meegroeien met de eisen en wensen van de tijd.

Samen Ontwerpen en KdV
Dit is de visie èn de uitdaging van KdV architectuur.  Hierbij zetten wij onze kennis, jarenlange ervaring, enthousiasme, creativiteit en grote betrokkenheid in. Met als resultaat een woning, woonwijk, appartement, (brede)school, kindcentrum,  multifunctionele accommodatie (MFA) of zorgwoning,  afgestemd op de wensen en eisen van de gebruiker/bewoner.

Samen Ontwerpen betekent voor KdV het actief betrekken van de bewoner,  gebruiker bij het ontwerpproces.
Daarbij gaat het niet alleen om het ‘mooiste ontwerp’ of het ‘beste idee’ maar ook om het beantwoorden van de vraag ‘wat zijn de wensen en behoeften en hoe kan het gebouw, de woning daaraan voldoen’. Voordat wij de eerste schetsen van het ontwerp maken, brengen wij dat in kaart door middel van enquêtes, interviews en intensieve workshops.
Deze werkmethodiek blijkt niet alleen succesvol bij nieuwbouw, maar ook bij renoveren, opwaarderen, verbouwen en herbestemmen van bestaande bouw.