Visie

Samen ontwerpen
KdV architectuur vindt dat de beste gebouwen ontstaan in het samenspel tussen opdrachtgever, gebruiker en architect. Samen ontwerpen: de wisselwerking tussen de gebruikers-vragen en de ontwerpers-antwoorden.
De mens staat centraal in onze architectuur. We vertrekken vanuit de personen die onze gebouwen gaan bewonen en gebruiken. Vanuit de behoeften van een mens om zich wel te bevinden. Centrale thema’s zijn geborgenheid, ontmoeten, zicht en licht.

100_4377   2012-03-05 21.10.17

Onze architectuur verbindt
Wij geloven in het verbinden: tussen mensen onderling en tussen de door ons ontworpen gebouwen en haar omgeving.
Wij interpreteren de plek en de omgeving: een gebouw kan zich naadloos invoegen of door haar aanwezigheid de ruimte vormen.
Door interactie en zorgvuldige inpassing verankeren wij onze gebouwen op de plek waar zij staan en zorgen zij voor nieuwe verbindingen tussen mens en gebouwde omgeving. De positionering én vertaling van de gevraagde functionaliteiten van het gebouw ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de omgeving vertaalt zich in de architectuur van het gebouw. Onze architectuur verbindt interieur en exterieur, maatschappij en cultuur.

Onze ontwerpkracht is ‘tijdseigen’
KdV architectuur is actueel en tijdloos. Meerwaarde verkrijgen onze ontwerpen doordat ze worden geapprecieerd voor hun eigenheid. Onze gebouwen verouderen stijlvol, ze zijn comfortabel en passend. Karakteristiek en waardevol los van modegrillen en oppervlakkigheid: herinterpretatie van bestaande en bewezen kwaliteiten. Meerwaarde en eigenheid door ‘tijdseigen’ architectuur.

Maatschappelijk betrokken
Uit al onze projecten spreekt onze maatschappelijke betrokkenheid. Kerngebieden van KdV architectuur zijn maatschappelijk vastgoed (waaronder onderwijs), wonen en zorg. Wij streven in al onze ontwerpen naar ont-hokken: het vormgeven van continue ruimte(n) binnen de randvoorwaarden van het beoogd gebruik. Wij streven naar het vormen van een betekenisvolle omgeving die uitnodigt tot ontmoeten, verbinden, ontwikkelen, samen leven en nieuw gebruik: meerwaarde!