KdV consument

kdvCONSUMENTdonkerder

Wat is KdV consument?

KdV consument vindt dat de beste gebouwen ontstaan in het samenspel tussen opdrachtgever en architect. Het is onze uitdaging om SAMEN met de gebruikers precies het gebouw te ontwerpen dat aan hun wensen voldoet. Uitgangspunt daarbij is dat wij adviseren en begeleiden en de opdrachtgever beslist.

  collage02kopie

Huisvesting is een primaire levensbehoefte. Huisvesting in de zin van wonen, werk, scholing en opvang. De gebruiker van de huisvesting wil zich thuis voelen. De bewoner, de docent, de leerling, de werknemer: het zijn allemaal gebruikers en soms eigenaren van het gebouw dat in de huisvestingsbehoefte moet voorzien. Wij zien ze als consumenten van huisvesting. Een consument heeft keuzes in de te “consumeren” artikelen. Huisvesting wordt in het algemeen niet als een consumenten artikel gezien, maar het wordt wel geconsumeerd in de vorm van het gebruik. In een duurzame samenleving is het noodzakelijk om gebouwen te realiseren die zijn afgestemd op de daadwerkelijke vraag. Het is de taak van de participanten in de gebouwketen om zo efficiënt mogelijk met de middelen om te springen: een passende huisvesting. De gebruiker, de consument wordt door KdV architectuur als een volwaardige partner in het ontwerpproces gezien. Wij staan voor een integrale ontwerpbenadering waarvan het resultaat een duurzame, leefbare en gebruiksvriendelijke huisvesting moet opleveren.

Lees meer