Duurzaam

De term duurzaam bouwen wordt vaak gebruikt om een zekere maatschappelijke verantwoordelijkheid van participanten in het bouwproces te kwalificeren. Aandacht voor duurzaam bouwen van een partner in het bouwproces als een vanzelfsprekend facet naast het voldoen van een gebouw aan wettelijke aspecten. Een aantal aspecten van duurzaam bouwen liggen opgesloten in de wetgeving en zijn vanzelfsprekend. Maar er zijn ook veel zaken die voor KdV architectuur vanzelfsprekend zijn.

Dit betekent dat er concreet aangegeven en gedefinieerd moet worden wat het duurzaam bouwen inhoudt. Waar liggen de vanzelfsprekende aandachtsvelden van KdV. Maar misschien nog wel belangrijker: waar liggen de aandachtsvelden, wat is het ambitieniveau van de opdrachtgever? Alvorens een project op te starten is het belangrijk om aan te geven waar de aandacht op gevestigd dient te worden. Dit kan op basis van een duidelijke visie van de opdrachtgever, door het volgen van de visie van de architect, of bij de start van het proces de visie gezamenlijk vaststellen. Maar een meer dynamisch model kan ook worden voorgesteld door afgestemd op de ontwikkeling van het proces de mogelijkheden die het ontwerp geeft nader uit te diepen: een meer opportunistische insteek.

2006-Kempenhorstcollege-Oirschot          KdV techniek Huys_A_6553384 web

KdV architectuur gebruikt het model GPR gebouw om duurzaamheid te kwantificeren en te benoemen. Met dit instrument is op een vijftal gebieden aan te geven wat het te behalen ambitieniveau moet zijn. De te onderscheiden gebieden zijn: energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde.

KdV architectuur zal bij elke opgave aan elk deelgebied aandacht besteden, mogelijk in overleg met andere adviseurs in het bouwproces om te komen tot afgewogen beslissingen waarbij de onderlinge relatie tussen de aandachtsgebieden en mogelijke niet benoemde aspecten in het GPR instrument een rol spelen.