Duurzaam

KdV architectuur maakt een integrale afweging vanuit de optiek van duurzaam bouwen. Vanuit de verschillende invalshoeken wordt de duurzaamheid van het gebouw gewogen: energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Al de aspecten spelen een rol in de afwegingen. Gebruikskwaliteit bepaalt vanaf de eerste ontwerpschetsen de rode draad. Al vanaf een pril stadium wordt nagedacht over toekomstwaarde, bijvoorbeeld aanpasbaarheid en flexibiliteit.
Bijzondere aandacht verdient het aspect gezondheid, met name luchtkwaliteit van de gebouwen, als onderdeel van het te kiezen energieconcept. Wij vertalen dit door samen met de adviseur voor de installaties mogelijkheden voor energieconcepten voor te leggen aan de gebruikers en opdrachtgever.

2006-Kempenhorstcollege-Oirschot       KdV techniek Huys_A_6553384 web  

Algemeen is het streven van KdV architectuur om met name in gebouwonderdelen met een lange levensduur te investeren. Bijvoorbeeld in hoge isolatiewaarden in gevel, vloer en dak. Al in een vroeg stadium van het ontwerpproces nadenken over de vorm en oriëntatie van het gebouw. Als doel om de energievraag die ingevuld moet worden door installaties te beperken. De levensduur van installaties is over het algemeen substantieel korter dan de bouwkundige elementen.

Duurzaam bouwen is voor KdV architectuur een vanzelfsprekendheid. Naast bovengenoemde aspecten is een zoveel mogelijk circulaire materiaalkeuze, nadenken over natuurlijke bronnen zoals zon, hemelwater en wind in het voordeel van het gebouw én de omgeving een vanzelfsprekendheid in het ontwerpproces.