Woningbouw

 • CPO Eeneind Nuenen

  CPO Eeneind Nuenen

  Het project van 39 woningen is gerealiseerd in collectief opdrachtgeverschap door de toekomstige bewoners, welke nauw betrokken zijn bij het ontwerpproces. Per woningblok worden de keuzes collectief gemaakt voor het...

  Read more

 • patiowoningen CPO Eeneind Nuenen

  patiowoningen CPO Eeneind Nuenen

  In collectief opdrachtgeverschap is in nauwe samenwerking met de bewoners een cluster van 8 exclusieve patiowoningen ontworpen. Het exterieur is collectief vastgesteld. De woningen zijn geschakeld tot een compacte massa...

  Read more

 • Ganzepoen Lage Mierde

  Ganzepoen Lage Mierde

  Op twee ondiepe locaties in Lage Mierde worden respectievelijk 3 en 4 starterswoningen gerealiseerd. Op intensieve wijze worden in het ontwerp stedenbouw en architectuur verweven. Het ontwerp omvat twee verschillende...

  Read more

 • van Berlostraat Leunen

  van Berlostraat Leunen

  Bij de inrichting van het plangebied is de kwaliteit van de omgeving leidend geweest voor het ontwerp van 11 patiobungalows. Alle woningen zijn gelegen aan een nieuw gecreëerde groene brink...

  Read more

 • Santheuvel Mierlo

  Santheuvel Mierlo

  Op een inbreidingslocatie aan de rand van Mierlo worden 13 senioren koopwoningen gerealiseerd. De woningen kennen een volledig woonprogramma op de begane grond met een vrij indeelbare verdieping. In het...

  Read more

 • Landgoed Driessen Waalwijk

  Landgoed Driessen Waalwijk

  Het plan omvat 79 woningen ontworpen binnen een jaren 30 thema. Stedenbouwkundige uitgangspunten vormen het verbindend kader waarbinnen een 7 tal typen met bijbehorende varianten zijn uitgewerkt. Onze vertaling van...

  Read more

 • Beukenlaan Sterksel

  Beukenlaan Sterksel

  In opdracht van woningcorporatie Wocom is het ontwerp gerealiseerd voor de school in Sterksel. De vervangende nieuwbouw van een basisschool is aangegrepen om haar uit te breiden met een peuterspeelzaal....

  Read more

 • Theresia Berlicum

  Theresia Berlicum

  Het plan vormt de overgang tussen de meer traditionele bebouwing aan het Apolloplein en de achter het plan gerealiseerde nieuwbouwwijk in Berlicum. In opdracht van woningbouwvereniging Kleine Meijerij is een...

  Read more

 • Perweide Udenhout

  Perweide Udenhout

  Door een herstructurering van het gebied in de vorm van een brede school waarboven appartementen zijn ontworpen en het realiseren van vrije sector woningen zijn middelen gegenereerd om één van...

  Read more

 • Baroniehof Helmond

  Baroniehof Helmond

  Deze gebouwen vormen de uitkomst van een door KdV architectuur verrichte stedenbouwkundige studie voor de locatie. Naast sociale huurwoningen had woningbouwvereniging Volksbelang behoefte aan aantal grondgebonden woningen. Deze zijn gerealiseerd...

  Read more

 • IFD Vaartbroek Eindhoven

  IFD Vaartbroek Eindhoven

  Het ontwerp van deze conceptwoning is ontwikkeld in opdracht van Woonbedrijf, waarmee onderzocht wordt op welke wijze een project kon worden gerealiseerd binnen de systematiek van IFD (Industrieel Flexibel en...

  Read more

 • Driehoekbos Eindhoven

  Driehoekbos Eindhoven

  Het plan is onderdeel van een in samenhang ontworpen kleine nieuwe wijk in Eindhoven Noord. Acht architecten en opdrachtgevers hebben het ontwerpproces samen doorlopen met als resultaat een harmonieuze woonbuurt....

  Read more