Woningbouw

Wonen is een van de meest elementaire gebruiksfuncties. Het is onze uitdaging om samen met de gebruikers precies de woning te ontwerpen dat aan hun wensen voldoet.
Dit doen wij door in het ontwerpproces actief samen te werken met alle betrokkenen en elkaars ideeën, kennis, kunde en ervaring te delen. Niet alleen met de professionele opdrachtgevers, maar ook met de consument: de bewoner of gebruiker van de woning. Voor (collectief) particuliere opdrachtgevers is onze visie op ontwerpen optimaal in te zetten, maar we gebruiken deze kennis ook in opdrachten waarbij de eindgebruiker (nog) niet bekend is. Wij kunnen ons verplaatsen in de potentiële bewoner en vanuit deze invalshoek ontwerpen wij uiterst bruikbare, toekomstgerichte en zeer courante woningen voor professionele opdrachtgevers. KdV architectuur levert vanuit de rol als consumentgericht ontwerper een bijdrage aan het zoeken naar nieuwe woonvormen die passen bij de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. De ontwerpen van KdV architectuur maken dat bewoners enthousiast worden van hun woning en directe omgeving: een omgeving waar men zich thuis voelt.

 • Pater vd Elsenplein Tilburg

  Pater vd Elsenplein Tilburg

  Een appartementencomplex gelegen op een stedenbouwkundig gecompliceerde hoek in Tilburg bevat een gedifferentieerd woonprogramma van 14 appartementen, 2 maisonnettes en een commerciële ruimte. Het wonen wordt opgetild ten behoeve van...

  Read more

 • Scheerderstraat Eindhoven

  Scheerderstraat Eindhoven

  Herontwikkeling waarbij seniorenappartementen gerealiseerd zijn met gemeenschappelijke ruimten voor de stichtingen Mi Bosie en Erbijhuis. Hier kunnen bewoners en buurtgenoten elkaar ontmoeten. De woningen liggen in een hoefijzer vorm aan...

  Read more

 • Studentenhuisvesting Deurne

  Studentenhuisvesting Deurne

  De studentenwoningen vormen een onderdeel van de door KdV architectuur ontwikkelde visie voor Deurne Paardenwereld al geheel. De studentencampus is gelieerd aan het opleidingscentrum. De twee gebouwen vormen woonpaviljoens gelegen...

  Read more

 • CPO Leenderstrijp

  CPO Leenderstrijp

  In de kern Leenderstrijp op een locatie naast de nieuwe brede school zijn aan de rand van het dorp 4 starterswoningen ontwikkeld. De woningen zijn gerealiseerd in collectief particulier opdrachtgeverschap, hierin wordt...

  Read more

 • MeeGroeiWoning

  MeeGroeiWoning

  Het doel van het concept MeeGroeiWoning is het bereiken van betaalbare woningbouw die aansluit op de ontwikkelingen in de samenleving. De MeeGroeiWoning is een woningbouwconcept in de vorm van een juist ruimtelijke...

  Read more

 • Achter de kerk Valkenswaard

  Achter de kerk Valkenswaard

  Op een herontwikkelingslokatie in Valkenswaard heeft KdV Architectuur op basis van een gemeentelijke gebiedsvisie 9 starterswoningein ontworpen. De woningen zijn verdeeld over blokken van 3 respectievelijk 6 woningen. Iedere woning...

  Read more

 • CPO Waalre Noord

  CPO Waalre Noord

  Binnen de uitbreiding van Waalre-Noord, aan de rand van het Gat van Waalre ontstaan vijf blokken geschakelde woningen met afwisselend een zadelkap en een mansardekap. Het project omvat 27 starterswoningen...

  Read more

 • Kempenland Bladel

  Kempenland Bladel

  In het herontwikkelingsgebied Kempenland te Bladel zijn 32 geschakelde woningen en 4 patiowoningen ontworpen. De geschakelde woningen zijn verdeeld over een aantal blokken rijwoningen en bestaan uit 2 bouwlagen met...

  Read more

 • Molen Akkers Reusel

  Molen Akkers Reusel

  Aan de noordzijde van Reusel zijn in het uitbreidingsplan Molen Akkers 32 woningen gerealiseerd op verschillende locaties. Het betreft verschillende types grondgebonden woningbouw. De diverse woningen worden aangeboden met een aantal...

  Read more

 • CPO Eeneind Nuenen

  CPO Eeneind Nuenen

  Het project van 39 woningen is gerealiseerd in collectief opdrachtgeverschap door de toekomstige bewoners, welke nauw betrokken zijn bij het ontwerpproces. Per woningblok worden de keuzes collectief gemaakt voor het...

  Read more

 • patiowoningen CPO Eeneind Nuenen

  patiowoningen CPO Eeneind Nuenen

  In collectief opdrachtgeverschap is in nauwe samenwerking met de bewoners een cluster van 8 exclusieve patiowoningen ontworpen. Het exterieur is collectief vastgesteld. De woningen zijn geschakeld tot een compacte massa...

  Read more

 • Ganzepoen Lage Mierde

  Ganzepoen Lage Mierde

  Op twee ondiepe locaties in Lage Mierde worden respectievelijk 3 en 4 starterswoningen gerealiseerd. Op intensieve wijze worden in het ontwerp stedenbouw en architectuur verweven. Het ontwerp omvat twee verschillende...

  Read more

 • van Berlostraat Leunen

  van Berlostraat Leunen

  Bij de inrichting van het plangebied is de kwaliteit van de omgeving leidend geweest voor het ontwerp van 11 patiobungalows. Alle woningen zijn gelegen aan een nieuw gecreëerde groene brink...

  Read more

 • Santheuvel Mierlo

  Santheuvel Mierlo

  Op een inbreidingslocatie aan de rand van Mierlo worden 13 senioren koopwoningen gerealiseerd. De woningen kennen een volledig woonprogramma op de begane grond met een vrij indeelbare verdieping. In het...

  Read more

 • Landgoed Driessen Waalwijk

  Landgoed Driessen Waalwijk

  Het plan omvat 79 woningen ontworpen binnen een jaren 30 thema. Stedenbouwkundige uitgangspunten vormen het verbindend kader waarbinnen een 7 tal typen met bijbehorende varianten zijn uitgewerkt. Onze vertaling van...

  Read more

 • Beukenlaan Sterksel

  Beukenlaan Sterksel

  In opdracht van woningcorporatie Wocom is het ontwerp gerealiseerd voor de school in Sterksel. De vervangende nieuwbouw van een basisschool is aangegrepen om haar uit te breiden met een peuterspeelzaal....

  Read more

 • Theresia Berlicum

  Theresia Berlicum

  Het plan vormt de overgang tussen de meer traditionele bebouwing aan het Apolloplein en de achter het plan gerealiseerde nieuwbouwwijk in Berlicum. In opdracht van woningbouwvereniging Kleine Meijerij is een...

  Read more

 • Perweide Udenhout

  Perweide Udenhout

  Door een herstructurering van het gebied in de vorm van een brede school waarboven appartementen zijn ontworpen en het realiseren van vrije sector woningen zijn middelen gegenereerd om één van...

  Read more

 • Baroniehof Helmond

  Baroniehof Helmond

  Deze gebouwen vormen de uitkomst van een door KdV architectuur verrichte stedenbouwkundige studie voor de locatie. Naast sociale huurwoningen had woningbouwvereniging Volksbelang behoefte aan aantal grondgebonden woningen. Deze zijn gerealiseerd...

  Read more

 • IFD Vaartbroek Eindhoven

  IFD Vaartbroek Eindhoven

  Het ontwerp van deze conceptwoning is ontwikkeld in opdracht van Woonbedrijf, waarmee onderzocht wordt op welke wijze een project kon worden gerealiseerd binnen de systematiek van IFD (Industrieel Flexibel en...

  Read more

 • Driehoekbos Eindhoven

  Driehoekbos Eindhoven

  Het plan is onderdeel van een in samenhang ontworpen kleine nieuwe wijk in Eindhoven Noord. Acht architecten en opdrachtgevers hebben het ontwerpproces samen doorlopen met als resultaat een harmonieuze woonbuurt....

  Read more