Projecten

 • St Bernardus Bergeijk

  St Bernardus Bergeijk

  In de kleine kern Loo in de gemeente Bergeijk is basisschool St. Bernardus gelegen. De school is gehuisvest in een oud, gedateerd gebouw gelegen aan de doorgaande weg. In opdracht van...

  Read more

 • Elcomapark grondgebonden woningen Valkenswaard

  Elcomapark grondgebonden woningen Valkenswaard

  Het oorspronkelijk plan van appartementen en grondgebonden woningen is op het laatste onderdeel aangepast. Een verdichting van 17 naar 21 woningen met een kleiner woonprogramma was het uitgangspunt. De architectuur...

  Read more

 • EATC gebouw Eindhoven

  EATC gebouw Eindhoven

  In een tijd van globalisering maar ook een toenemende onzekerheden in de maatschappij wordt het initiatief genomen voor de bouw van de permanente huisvesting voor het ”European Air Transport Comand”....

  Read more

 • Eikendonk Waalwijk

  Eikendonk Waalwijk

  Het Somatiekgebouw wordt gerealiseerd op de locatie Eikendonk in Waalwijk. Gelegen aan een nieuw aan te leggen parkeerplaats tegenover een eveneens nieuw te realiseren woongebouw door Casade. Dit project vormt...

  Read more

 • Appartementen HIVA terrein Son&Breugel

  Appartementen HIVA terrein Son&Breugel

  Aan het kanaal in Son en Breugel nabij de brug worden twee appartementencomplexen gerealiseerd. Deze vormen het sluitstuk van de reeks eerder gebouwde appartementengebouwen op het voormalige HIVA terrein. Het blok...

  Read more

 • De Heeswijk Montfoort

  De Heeswijk Montfoort

  Het schoolbestuur van KBS de Heeswijk heeft gekozen voor een opdracht aan een ervaren concept bouwer in onderwijshuisvesting. De Meeuw heeft de expertise van KdV architectuur ingezet om een antwoord...

  Read more

 • Meidoorn Kerkdriel

  Meidoorn Kerkdriel

  Op een prominente locatie aan de invalsweg van Kerkdriel, de Kerkstraat,  is de nieuwbouw van OBS de Meidoorn gerealiseerd. Op basis van de locatiestudie is de huidige positie van de nieuwbouw bepaald....

  Read more

 • Bosstraat Valkenswaard

  Bosstraat Valkenswaard

  De voormalige bebouwing van de locatie omvat een 60-tal gestapelde duplexwoningen. Woningbelang verwachtte dat de verhuurbaarheid in de toekomst veel minder het geval zal zijn. Om het risico van verpaupering te...

  Read more

 • Studentenhuisvesting Geldropseweg Eindhoven

  Studentenhuisvesting Geldropseweg Eindhoven

  De Geldropseweg is een oude radiaal vanuit het centrum van Eindhoven naar Geldrop. In het centrum kent de weg een variatie aan bebouwing, historisch en nieuw. Op een vrijgekomen locatie...

  Read more

 • Zorgboerderij Budel

  Zorgboerderij Budel

  Voor stichting Valkenhof is door KdV architectuur een onderzoek verricht naar de mogelijkheden van realisatie van een zorgboerderij-complex in de gemeente Budel.Het gewenste programma voor dit complex omvat een aantal...

  Read more

 • Masterplan Sceincepark Veldhoven

  Masterplan Sceincepark Veldhoven

  Revitalisering van bedrijventerreinen is een opgave die op zeer veel plaatsen aan de orde is. Het Sceincepark Veldhoven is een enigszins gedateerd bedrijventerrein. Leefbaarheid van de openbare ruimte en de...

  Read more

 • Brandweerkazerne Valkenswaard

  Brandweerkazerne Valkenswaard

  Op uitnodiging van de gemeente Valkenswaard hebben wij ons verdiept in de mogelijkheden voor nieuwbouw van de brandweerkazerne in Valkenswaard.  De accommodaties op de huidige locatie voldoen niet meer aan...

  Read more

 • Van Randerodestraat Boxtel

  Van Randerodestraat Boxtel

  Als laatste project van een herstructurering van de wijk Selissen te Boxtel is de omgeving ’t Schild van Randerodestraat opgepakt. Een complex van jaren 60-duplexwoningen is deels gesloopt en deels gerenoveerd. Voor...

  Read more

 • Van Randerodesteraat Boxtel

  Van Randerodesteraat Boxtel

  Als laatste project van een herstructurering van de wijk Selissen te Boxtel is de omgeving ’t Schild van Randerodestraat opgepakt. Een complex van jaren 60-duplexwoningen is deels gesloopt en deels gerenoveerd. Voor...

  Read more

 • De Berchplaets Berghem

  De Berchplaets Berghem

  De Berchplaets wordt een ontmoetingsplek voor Berghem. Hét multifunctionele hart voor het dorp. Het gebouw symboliseert een ontmoetingsplaats en nodigt daartoe uit. De massa van het gebouw is opgedeeld in...

  Read more

 • Boschuil Verbouwing Eindhoven

  Boschuil Verbouwing Eindhoven

  Basisschool de Boschuil in de uitbreidingswijk Blixembosch is in een periode van sterke groei uitgebreid met een gebouw voor 20 schoolwoningen. Na 15 jaar zouden de lokalen overbodig zijn en...

  Read more

 • Brugklasgebouw Lingeborgh Geldermalsen

  Brugklasgebouw Lingeborgh Geldermalsen

  O.R.S. Lek en Linge, vestiging de Lingeborgh heeft een permanente uitbreiding  gerealiseerd voor 300 leerlingen. Het is een solitair gebouw op de campus. De locatie grenst aan de Rabobank en...

  Read more

 • Uitbreiding de Piramide Bladel

  Uitbreiding de Piramide Bladel

  Als gevolg van verkeerskundige aanpassingen van de buurtontsluitingsweg, is het noodzakelijk om voorzieningen aan de gevel van SBO de Piramide aan te brengen. De geluidbelasting op de naar deze weg...

  Read more

 • Spil Tuindorp Eindhoven

  Spil Tuindorp Eindhoven

  Basisschool de Wilakkers werk nauw samen met kinderopvang Korein. De samenwerkingsvorm is organisatorisch "vertaald" in Spilcentrum Tuindorp. Koerein wenst voor de buitenschoolse opvang gebruik te maken van ruimtes in de...

  Read more

 • Milla de Kampen Rosmalen

  Milla de Kampen Rosmalen

  Door KdV architectuur is een onderzoek verricht naar de mogelijkheden om een kantoorfunctie te realiseren in het rijksmonument Milla de Kampen op het GGZ terrein Coudewater te Rosmalen. Recent is...

  Read more

 • Bakkerij Pastoor

  Bakkerij Pastoor

  De Sint Josephstraat is een van de oude uitvalswegen vanuit het centrum van de stad. De straat is aangemerkt als beschermd stadsgezicht. Kenmerkend is het gemêleerde karakter van de begeleidende...

  Read more

 • Markt 14a Helmond

  Markt 14a Helmond

  Aan de Markt in de binnenstad van Helmond heeft het bestaande pand van de ABN/Amrobank plaats gemaakt voor de bouw van een nieuw woon-winkelcomplex. De nieuwbouw sluit aan op de naastgelegen karakteristieke panden. Het blok...

  Read more

 • KWI Darwin Oisterwijk

  KWI Darwin Oisterwijk

  Oisterwijk heeft op diverse locaties nieuwe onderwijshuisvesting gerealiseerd. In de wijk De Pannenschuur zijn twee bijna identieke basisscholen gelegen die gehandhaafd blijven. Om de kwaliteit van beide scholen op een vergelijkbaar...

  Read more

 • CPO Zilverackers Veldhoven

  CPO Zilverackers Veldhoven

  In de uitbreidingswijk Zilverackers van Veldhoven, tegen de kern Oerle, is binnen een strak beeld-kwaliteitsplan een ontwerp gemaakt voor 25 starterswoningen. Het project is ontworpen in opdracht van het Collectief...

  Read more

 • Villa Vlinderhof Waalwijk

  Villa Vlinderhof Waalwijk

  Een van de vier bouwmassa’s op locatie het Juweel in Waalwijk is ontworpen als brede school Villa Vlinderhof. Het gebouw is in materialisatie een eenheid met de andere bouwmassa’s waarin...

  Read more

 • Van Randerodestraat Boxtel

  Van Randerodestraat Boxtel

  Als laatste project van een herstructurering van de wijk Selissen te Boxtel is de omgeving ’t Schild van Randerodestraat opgepakt. Een complex van jaren 60-duplexwoningen is deels gesloopt en deels gerenoveerd. Voor...

  Read more

 • MFA Leenderstrijp

  MFA Leenderstrijp

  Het project behelsde het realiseren van vervangende nieuwbouw van basisschool St. Jan, een multifunctionele ruimte, het opwaarderen van de bestaande dorpsvoorziening 't Bruukske en de bijbehorende gymzaal. De nieuwbouw van...

  Read more

 • de Grasspriet Valkenswaard

  de Grasspriet Valkenswaard

  Op de locatie van de huidige basisschool zal vervangende nieuwbouw worden gerealiseerd met een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang als verbreding. Het gebouw bestaat uit twee haken met daartussen een hoger...

  Read more

 • MFA Lieshout

  MFA Lieshout

  Op basis van het vervaardigde stedenbouwkundig vooronderzoek is invulling gegeven aan de opgave om naast het bestaande dorpshuis een multifunctionele accommodatie te ontwerpen. Een combinatie van nieuwbouw van een brede...

  Read more

 • ‘t Techniekhuys Veldhoven

  ‘t Techniekhuys Veldhoven

  Het ontwerp van een omvangrijk opleidingscentrum voor de bouw heeft vorm gekregen door het concept van architectuur op een andere wijze te benaderen. De architectuur van dit complex is voor...

  Read more