Gebiedsontwikkeling

Architectuur bestaat niet zonder de (gebouwde) omgeving. En, de gebouwde omgeving krijgt kwaliteit door de architectuur. Vanuit die benadering zien wij de gebiedsontwikkeling als een vanzelfsprekend ontwerptaak voor KdV. Vanuit de brede kennis en ervaring op gebouwniveau en benadering vanuit de mens leveren wij ontwerpkracht aan gebiedsontwikkeling. Door continue te kunnen schakelen tussen de verschillende schaalniveaus wordt er een duurzame en betekenisvolle visie ontwikkeld op het ontwerpen van het grote geheel: de stedenbouwkundige component van ons werk. Met de menselijk maat als basis.

 • Herontwikkeling Kempenland

  Herontwikkeling Kempenland

  De locatie Kempenland in Bladel is één van de locaties van Stichting Oktober. Het betreft een verouderde huisvesting gelegen ten zuidoosten van de locatie Floriaan. Het complex voldoet niet meer...

  Read more

 • 32 appartementen Pastorietuin te Berlicum

  32 appartementen Pastorietuin te Berlicum

  In opdracht van Brabant Wonen is in de "achtertuin" van de pastorie een appartementenblok ontworpen. Kern van de opgave was om de plek voor de appartementen zodanig mee te ontwerpen...

  Read more

 • 32 woningen Dorpshart Knegsel

  32 woningen Dorpshart Knegsel

  Het project betreft de nieuwbouw ontwikkeling in het hart van Knegsel. Op de voormalige locatie van de tennisbanen worden 32 grondgebonden woningen gerealiseerd binnen het bouwen op maat concept van...

  Read more

 • Europastraat Deurne

  Europastraat Deurne

  Het stedenbouwkundig plan bestaat uit een viertal bouwblokken die zich uitstrekken over de langgerekte locatie aan de Europastraat te Deurne. Een afwisseling van laagbouw en hogere appartementengebouwen. De twee appartementengebouwen...

  Read more

 • Bosstraat Valkenswaard

  Bosstraat Valkenswaard

  De voormalige bebouwing van de locatie omvat een 60-tal gestapelde duplexwoningen. Woningbelang verwachtte dat de verhuurbaarheid in de toekomst veel minder het geval zal zijn. Om het risico van verpaupering te...

  Read more

 • Masterplan Sceincepark Veldhoven

  Masterplan Sceincepark Veldhoven

  Revitalisering van bedrijventerreinen is een opgave die op zeer veel plaatsen aan de orde is. Het Sceincepark Veldhoven is een enigszins gedateerd bedrijventerrein. Leefbaarheid van de openbare ruimte en de...

  Read more

 • Van Randerodestraat Boxtel

  Van Randerodestraat Boxtel

  Als laatste project van een herstructurering van de wijk Selissen te Boxtel is de omgeving ’t Schild van Randerodestraat opgepakt. Een complex van jaren 60-duplexwoningen is deels gesloopt en deels gerenoveerd. Voor...

  Read more

 • Theresiakerk Waspik

  Theresiakerk Waspik

  Op het terrein van het Carmelietenklooster te Waspik wordt door het Parochiebestuur gestreefd naar een herontwikkeling. In de haalbaarheidstudie worden in de bestaande bebouwing van de Theresiakerk en het klooster...

  Read more

 • de Hoef Rosmalen

  de Hoef Rosmalen

  Namens de Kleine Meierij Projecten hebben wij een onderzoek gedaan naar nieuwbouw ontwikkeling in het stedenbouwkundig plan ‘De Hoef’ gelegen aan de Deken van Roestellaan te Rosmalen. De studie richtte...

  Read more

 • Drents Dorp Eindhoven

  Drents Dorp Eindhoven

  Voor een te herontwikkelen plangebied in de Eindhovense wijk Drents Dorp is in opdracht van Woonbedrijf een stedenbouwkundige analyse gemaakt voor de realisatie van 130 grondgebonden woningen. De focus ligt...

  Read more

 • Eykereind Bergeijk

  Eykereind Bergeijk

  Op een vrijgekomen locatie van een voormalige buitensport- en tentenwinkel is ruimte ontstaan voor herontwikkeling. Aansluitend op een bestaande woonbuurt is gezocht naar een gedifferentieerde invulling. Totaal worden 27 grondgebonden...

  Read more

 • Paardenwereld Deurne

  Paardenwereld Deurne

  De ambitie om van Deurne Paardenwereld een opleidings-, kennis- en expertisecentrum op paardengebied te maken op Europees niveau heeft geleid tot de opgave om een visie te ontwikkelen die fungeert...

  Read more

 • Taxandriapark Valkenswaard

  Taxandriapark Valkenswaard

  In het gebied aangeduid als Taxandriapark waren een aantal initiatieven tot nieuwbouw, verbouw en uitbreiding actueel. Om deze initiatieven te koppelen en integraal te benaderen is een totale visie op...

  Read more