Uitbreiding de Piramide Bladel

Als gevolg van verkeerskundige aanpassingen van de buurtontsluitingsweg, is het noodzakelijk om voorzieningen aan de gevel van SBO de Piramide aan te brengen. De geluidbelasting op de naar deze weg gekeerde gevel zal moeten worden verbeterd. In combinatie met noodzakelijke verbetering op het gebied van ventilatie (Frisse Scholen) is door KdV architectuur een integrale oplossing voorgesteld: renovatie van de gevels gecombineerd met aanpassing van het ventilatiesysteem.

De school maakt op dit moment nog gebruik van tegenoverliggende schoolwoningen. Door een kleien uitbreiding van het hoofdgebouw met één groepsruimte wordt het gebruik van de schoolwoningen overbodig. In combinatie met de eerder genoemde aanpassing ontstond de kans om het gebouw van een totale opwaardering te voorzien. Een nieuw gezicht naar de openbare weg.

Een schoolvoorbeeld van de integrale ontwerpvisie van KdV architectuur: verder kijken dan de afzonderlijke antwoorden op verschillende vragen. Het geheel wordt zo meer dan de som der delen.