Spil Tuindorp Eindhoven

Basisschool de Wilakkers werk nauw samen met kinderopvang Korein. De samenwerkingsvorm is organisatorisch "vertaald" in Spilcentrum Tuindorp. Koerein wenst voor de buitenschoolse opvang gebruik te maken van ruimtes in de school. Uitbreiding van de school behoorde echter niet tot de mogelijkheden. In nauw overleg met de gebruikers heeft KdV architectuur een oplossing gezocht in interne aanpassingen. De aanpassingen betroffen het multifunctioneel maken van onderbouwlokalen, het realiseren van een entresol als personeelsruimte waardoor er ruimte voor een groepsruimte vrijkwam en het herinrichten van een deel van de verdieping met als resultaat tevens een extra groepsruimte. In combinatie met het aanpakken van het interieur van de centrale ruimte heeft de school een interne face-lift gekregen en beidt ruimte voor groei in de vorm van extra basisschoolleerlingen en buitenschoolse opvang.