Rootakkers Stiphout

De opgave betreft de ontwikkeling van de huidige werflocatie van Adriaans Aannemersbedrijf. Allereerst is er een visie ontwikkeld voor de stedenbouwkundige invulling. Hierbij wordt gezocht naar een flexibele planvorm  die mee kan ontwikkelen in de tijd en met de veranderende vraagstelling. De huidige markt omstandigheden vragen om creatieve en flexibele oplossingen. Een plangebied met deze omvang zal zeker binnen een kern als Stiphout niet in één keer op de markt kunnen worden gezet. De verkoop van deze woningen zal hoogst waarschijnlijk uitgesmeerd over meerdere jaren plaats gaan vinden. Dit vraagt om een flexibel plan, zowel stedenbouwkundig als qua aanbod van woningtypen. In deze visie wordt hiertoe een aanzet gegeven. De geschetste stedenbouwkundige structuren gaan voor het grootste deel eigenlijk allemaal uit van traditionele bouwblok afmetingen. Door middel van ‘schets’ verkavelingen wordt zichtbaar gemaakt dat een grote diversiteit van woningen met elkaar binnen dit plan kunnen worden verenigd. Consumentgericht bouwen is een groot goed en wij denken door deze structuur hier optimaal ruimte te kunnen bieden. Afhankelijk van de wens en beschikbare kopers wordt het plan langzaam opgebouwd. Het op te stellen bestemmingsplan zal een dergelijke aanpak wel moeten faciliteren.

Tweede deel van de opgave bestaat uit het daadwerkelijke architectonisch ontwerp van de woningen. Er wordt uitgegaan van consumentgericht ontwerpen: de mogelijkheid om in samenspraak met bewoners specifieke woonwensen te honoreren.