Milla de Kampen Rosmalen

Door KdV architectuur is een onderzoek verricht naar de mogelijkheden om een kantoorfunctie te realiseren in het rijksmonument Milla de Kampen op het GGZ terrein Coudewater te Rosmalen. Recent is de volledige buitenschil van dit gebouw gerestaureerd.  De aanwezige kozijnen met in sommige gevallen enkele beglazing is daarbij gehandhaafd.

Er zijn twee varianten  uitgewerkt die de mogelijke aanpak van dit gebouw illustreren. Voorgestelde maatregelen gaan er in basis vanuit dat het te realiseren kantoorgebouw sober en doelmatig wordt. Er zijn enkele indelingsvarianten uitgewerkt. Voor de twee varianten is uitgegaan van een verschillende aanpak. Variant A gaat uit van een ‘traditionele’ kantoor indeling. De aanwezige indeling blijft daarbij zoveel mogelijk gehandhaafd. De noodzakelijke brand technische maatregelen worden wel opgenomen. Variant B herstelt de oorspronkelijke structuur van het gebouw en toont een mogelijke indeling, geschikt voor het nieuwe werken met kantoortuinen, geschikt voor flexibele werkplekken.